Facebook pixel

Lukion henkilökunta

Opinto-ohjaus

Singh Jenni (FM), virkavapaalla
Ritoniemi, Hanna-Maria (KM)

Äidinkieli ja kirjallisuus

Itkonen Marjatta (FM)
Lemberg Jonna (FM)
Vihonen Riikka (FM)

Vieraat kielet ja kulttuurit

Ahlberg Pia (FM); ruotsi
Krupinin-Vuorisalmi Ilona (FM); englanti, venäjä
Lamminpää Sinikka (FM); ranska, englanti
Leppä Jaana (FM); englanti, ruotsi
Männynsalo Anni (FM); englanti, ruotsi
Pakalen Tomi (FM); saksa, ruotsi
Tallqvist Marjo (FM); espanja, ranska
Sainio Ari (FM); ruotsi, englanti
Uusitalo Kati (FM); englanti, saksa

Matematiikka ja luonnontieteelliset aineet

Dagnaud Ilona; KV-linjan terveystieto, maantiede (1. jakso)
Iso-Järvenpää Heli (FM); matematiikka, kemia
Lappi Elina (DI); kemia, matematiikka, virkavapaalla
Mattila Anne (FM); matematiikka, fysiikka
Milonoff Markku (FT): biologia, maantiede
Niiranen Harri (FM); fysiikka, matematiikka, tietotekniikka
Palin Noora (FM); KV-linjan  biologia, maantiede
Paunonen Marjo (FM); matematiikka
Saari Taina (FM); kemia, matematiikka
Selkee Sirpa (FM); biologia, maantiede, terveystieto
Tervaniemi Jussi (FM); matematiikka

Ihmis- ja yhteiskuntatieteelliset aineet

Hatakka-Peltonen Eija (FM); uskonto, filosofia, psykologia, elämänkatsomustieto
Jokinen Heli (FM); historia, yhteiskuntaoppi
Koivula Satu-Sisko (KM, PsM); psykologia
Seppänen Leena (FM); historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, ET
Åke Jari (FM); historia, yhteiskuntaoppi, KV-linjan koordinaattori

Kuvataide, musiikki ja liikunta

Immonen Tuija (LitM); liikunta, terveystieto, opinto-ohjaus
Lounela Lauri (TAK); kuvataide
Metsäkylä-Tuominen Sari (MUM); musiikki
Tauru Juha (LitM); liikunta

Päivölän toimipisteen opettajat

Lappi Merikki (FM); ruotsi, englanti, kemia, maantiede, opinto-ohjaus
Koskinen Matti (MUM); musiikki
Kärnä Sari (FM); maantiede

Lukion muu henkilökunta

Jussila Minna; terveydenhoitaja
Kuivasto Maija; palvelusihteeri
Kuuliala Jussi; vahtimestaritiimi
Laitila Minna; erityisopetus
Rantanen Tuula; toimistoapulainen
Sarvi Miia; opiskelijahuollon psykologi
Sirén Satu; koulukuraattori
Kalela Anne; siivooja
Savijärvi Lea; siivooja
Tuominen Tuija; siivooja

Viimeksi muokannut: Pakalen Tomi