Historia

Sotien jälkeinen aika oli Valkeakoskella valtavan kasvun aikaa. Silloin paikkakunnalle muutti paljon väkeä ja suunnilleen kaikille halukkaille tarjottiin työtä joko Yhtyneillä tai Säterillä. Ns. suuret ikäluokat tulivat kouluikään 1950-luvulla ja silloin Valkeakoskelle rakennettiin yhden vuosikymmenen aikana viisi suurta koulurakennusta: yhteiskunnan rahoituksella ja ns. kauppalan omana työnä Sorrilan päärakennus ja opettajien asuntola, Tietolan koulu ja opettajien asuntola (nykyinen Metsä-Tietola) ja Roukon koulu ja opettaja-asuntola sekä yksityisrahoituksella Valkeakosken Yhteiskoulun B-osa ja C-osa. Valtava voimainponnistus silloiselta kauppalalta monenlaisen muun rakentamisen ohella!

Valkeakosken kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.4.2018, että Tyryn koulu ja Roukon koulu yhdistetään yhtenäiskouluksi 1.1.2019 lukien. Uuden koulun nimeksi tulee Roukon yhtenäiskoulu. Kummallakin yhdistetyllä koululla on oma historiansa Valkeakosken koulumaailmassa.

ROUKON KOULU

Roukon koulu rakennettiin vuosina 1957-1958 Yhtyneitten Paperitehtaitten (UPM Kymmene) lahjoittamalle tontille. Silloin ei ollut mahdollisuutta rakentaa ruokasalia ja niinpä Roukossa oppilaat söivät ateriansa omalla pulpetillaan kevääseen 2002 saakka. Ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä Roukossa tammikuussa 1958 ja koulun vihkiäisjuhla oli 18.5.1958.

Koulun oppilasmäärä oli suurimmillaan noin 630 oppilasta 1960-luvun alkupuolella. Eerolan koulu liitettiin vuonna 2010 osaksi Roukon koulua ja siellä toimi kaksi luokkaa, joissa oli noin 45-50 oppilasta. Roukossa on tällä hetkellä 20 luokkaa ja niissä yli 500 oppilasta.

Roukon koulun peruskorjausta suunniteltiin kauan ja se toteutui viimein toukokuun 2002 ja elokuun 2003 välisenä aikana. Silloin koko koulu uudistettiin tekniikaltaan ja pintarakenteiltaan sekä rakennettiin uudisrakennusosa. Peruskorjauksen yhteydessä kouluun valmistui myös kauan kaivattu ruokasali ja monet tilat siirtyivät uuteen paikkaan. Samalla koulun kalustusta ja varustusta uudistettiin ja lisättiin huomattavasti.

Vuoden 2011 alussa kouluun valmistui lisäsiipi, johon tuli luokkatiloja sekä tilat eskariryhmille. 50-luvun koulurakennus tuli kuitenkin tiensä päähän peruskorjauksesta huolimatta vuonna 2015. Sisäilmaoireilu voimistui ja kaikki koulun oppilaat siirtyivät väistötiloihin marraskuun 2015 alkuun mennessä. Koko vanhan koulurakennus todettiin kuntotutkimuksissa keväällä 2016 korjauskelvottomaksi ja esiopetusosaa lukuun ottamatta koulu purettiin kesällä 2016. Esiopetus jatkaa toimintaansa siis edelleen tutuissa tiloissansa Painontien puolella.

Koulun kaikki 26 opettajaa ovat päteviä, koulutettuja ja työhönsä motivoituneita. Näin Roukon koulu pystyy tarjoamaan monipuolisen ja turvallisen opiskeluympäristön kaupungin pohjoisten asuinalueitten lapsille. Tällä hetkellä oppilaat sekä koko koulun henkilökunta odottaa uusien oppimistilojen rakentamista. Roukon koulu sekä Tyryn koulu  tulevat jatkossa toimimaan Roukon yhtenäiskouluna vuosiluokkien 1.-9.oppilaille.  

TYRYN KOULU

Tyryn koulu on perustettu vuonna 1960 vuorineuvos J.W. Waldenin ja hänen puolisonsa T. Waldenin aloitteesta. Koulu toimi aluksi Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiöltä vuokratussa Furunäsin kartanon vuokratiloissa, mutta oma koulurakennus valmistui vuonna 1961 ja sen lisäsiipi vuonna 1965. Koulukiinteistön suunnittelijana toimi arkkitehti T. Uusitalo. Vuonna 2006 koulun yläpihalle tuotiin lisätiloiksi kaksi ns. viipalekoulua lisääntyneen oppilasmäärän takia.

Koulu toimi alkuvaiheessa yksityisenä kouluna nimellä Roukon yhteiskoulu. Lukiotoiminta Roukon yhteiskoulussa alkoi syksyllä 1966 ja ensimmäiset ylioppilaat valmistuivat Roukon yhteiskoulusta vuonna 1968. Vuonna 1976 Valkeakosken kaupungissa Roukon yhteiskoulu ja Valkeakosken yhteiskoulu yhdistettiin Valkeakosken lukioksi. Roukon yhteiskoulun tiloihin perustettiin Tyryn yläaste vuosiluokkien 7 - 9 peruskouluksi. Vuonna 2001 Tyryn yläasteen nimeksi muutettiin Tyryn koulu.

Tyryn koulu on saanut nimensä kalaisan Tyrynlahden Annilan tilan Tyryn torpasta. Tyry tarkoittaa pientä kalapatoa.

Oppilasmäärä on historian aikana ollut suurimmillaan lukuvuonna 1975-76, jolloin oppilaita oli 619 ja pienimmillään lukuvuonna 1960-61, jolloin oppilaita oli 98. Peruskouluhistoriansa aikana eli lukuvuodesta 1976 lukien, päättötodistuksen Tyryn koulusta on lukuvuosi 2017-18 mukaan lukien saanut yhteensä 4159 peruskoulun oppilasta.

Rehtoreina koulun historian aikana ovat toimineet:

 1. Jouko Tuhkanen 1960-1971
 2. Jorma Ranta 1971-1976
 3. Jaakko Salminen 1976-1990
 4. Heikki Hakala 1990-1997
 5. Lasse Särkimäki 1997
 6. Aulis Saarinen 1997-1998
 7. Anneli Karvinen 1998-2001
 8. Sirpa Raevaara 2001-2002
 9. Aulis Saarinen 2002-2007
 10. Marko Tuominen 2007-2018
 11. Anne Saari 2019-

Syksystä 2011 lukien Tyryn koulun väki siirtyi osaltaan evakkotiloihin entisen Lotilan teollisuusoppilaitoksen, Valkeakosken lukion ja Hämeen ammattikorkeakoulun tiloihin. Tyryssä syksyllä 2010 todetut sisäilmaongelmat ja B-siiven alapohjan kosteusvauriot olivat sen verran mittavia, että Valkeakosken kaupunki koulutuksen järjestäjänä päätti, ettei Tyryn koulun A- ja B-siipeä osoiteta terveydellisiin syihin vedoten enää opetuskäyttöön. Evakkoajan aikana rakennettiin uusi Tyryn koulu nykyisen paikalle, josta kaupunginvaltuusto teki päätöksen joulukuussa 2010. Itse uudisrakentaminen tapahtui kylläkin vasta vuosien 2013-2014 välisenä aikaan. Uusi Tyryn koulu valmistui vanhalle tontille Roukontielle syksyksi 2014 ja kolmen vuoden evakkotaival päättyi kun opetus käynnistyi syksyllä 2014 uudessa 2010-luvun vaatimusten mukaisessa koulukiinteistössä. Uuden Tyryn koulukiinteistön pääsuunnittelijana oli arkkitehti Jouko Laitinen ja rakentamisen aikaisena pääurakoituisijana toimi rakennusliike J.Malm Oy. Kesällä 2017 Tyryn koulun C-siiven viereen valmistui Tyryn koulun lisäsiipi (= D-siipi), jossa on kuusi uutta opetustilaa.

Viimeksi muokannut: Marika Semi, 18.2.2019 22:02