Talous

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018-2020


Vuoden 2018 talousarvioesitys päätyy noin 470 000 euron ylijäämään. Vuosikate on 8,0 milj. euroa ja vuosikate poistoista on 101 %.

Talousarvio ei sisällä korotuksia veroprosentteihin. Verotulojen kasvuksi on arvioitu 2,7 prosenttia.
Asukasluvun arvioidaan kasvavan koko suunnittelukauden aikana yhteensä 400 asukkaalla. Vuoden 2020 lopussa arvioidaan asukasluvun olevan 21 700.

Suurimpia investointeja ovat uusi vesiasema ja Roukon koulu. Lisäksi toteutetaan Etelä-Pirkanmaan yhteinen akuuttiosasto kiinteistöyhtiönä ja paloasema kiinteistöleasingillä

Kaupunki on myös varautunut maa-alueiden ostoihin, kunnallisteknisiin investointeihin sekä lukuisten kaavahankkeiden valmisteluun. Suunnittelukaudella on odotettavissa vilkasta rakentamista. Kaupungin keskustaan tulossa useita hissillisiä kerrostaloja; myös vuokra-asuntoja.


Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 (pdf, 1893 kB)


Tilinpäätös 2017


Vuoden 2017 aikana yleisessä taloustilanteessa tapahtui käänne parempaan. Tämä on merkinnyt Valkeakosken osalta työllisyysasteen nousua, verotulojen kasvua ja useiden talonrakennuskohteiden käynnistymistä. Kertomusvuonna kaupungin tilikauden tulos parani ja talouden keskeinen tunnusluku eli vuosikate nousi 9,4 milj. euroon. Tilikauden tulos oli 1,1 milj. euroa ylijäämäinen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 1,5 milj. euroa. Vuosikate poistoista oli 113,4 %. Henkilötyövuosien ja sairaspoissaolojen määrä aleni samalla kun henkilöstön työajan osuus teoreettisesta vuosityöajasta nousi.


Tiedote v. 2017 tilinpäätöksestä (pdf, 28 kB)

Tilinpäätös 2017 (pdf,3070 kB)

Arviointikertomus 2017 (pdf, 627 kB)

___________________________________________________________________________

Rakentamispalveluiden käännetty arvonlisävero

Rakentamispalvelujen myyntiä koskeva käännetty arvonlisäverovelvollisuus on tullut  voimaan 1.4.2011. Uusia säännöksiä sovelletaan töihin, jotka ovat alkaneet 1.4.2011 tai sen jälkeen.

Uusia säännöksiä sovelletaan aliurakkakohtaisesti. Ennen 1.4.2011 alkaneet aliurakat veloitetaan verollisena loppuun asti. 1.4.2011 tai sen jälkeen alkaneet urakat veloitetaan verotta.

Rakentamispalvelun myyntiin Valkeakosken kaupungille sovelletaan käännettyä
verovelvollisuutta.

Myyntilaskulla pitää olla seuraavat tiedot:

  1. Valkeakosken kaupungin Y-tunnus (=arvonlisäverotunniste) 0157568-2
  2. AVL 8 c §
  3. Ostaja maksaa arvonlisäveron


Linkkejä:

Viimeksi muokannut: Merja Ojansivu, 19.9.2018 13:57