TalousVuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2019-2021


Vuoden 2019 talousarvioesitys päätyy noin 1.7 milj. euron ylijäämään. Vuosikate on 9,3 milj. euroa ja vuosikate poistoista on 117 %.


Talousarvio sisältää tuloveroprosentin korotuksen 19,75 %:sta 20,25 %:iin. Verotulojen kasvuksi on arvioitu 9,3 prosenttia. Asukasluvun arvioidaan kasvavan koko suunnittelukauden aikana yhteensä 500 asukkaalla. Vuoden 2021 lopussa arvioidaan asukasluvun olevan 21 700.


Suurimpia investointeja ovat Roukon yhtenäiskoulu, vesisasema ja teknisen keskuksen varikko. Lisäksi toteutetaan Etelä-Pirkanmaan yhteinen akuuttiosasto kiinteistöyhtiönä.


Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 (pdf, 2985)


Tilinpäätös 2017


Vuoden 2017 aikana yleisessä taloustilanteessa tapahtui käänne parempaan. Tämä on merkinnyt Valkeakosken osalta työllisyysasteen nousua, verotulojen kasvua ja useiden talonrakennuskohteiden käynnistymistä. Kertomusvuonna kaupungin tilikauden tulos parani ja talouden keskeinen tunnusluku eli vuosikate nousi 9,4 milj. euroon. Tilikauden tulos oli 1,1 milj. euroa ylijäämäinen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 1,5 milj. euroa. Vuosikate poistoista oli 113,4 %. Henkilötyövuosien ja sairaspoissaolojen määrä aleni samalla kun henkilöstön työajan osuus teoreettisesta vuosityöajasta nousi.


Tiedote v. 2017 tilinpäätöksestä (pdf, 28 kB)

Tilinpäätös 2017 (pdf,3070 kB)

Arviointikertomus 2017 (pdf, 627 kB)

___________________________________________________________________________

Rakentamispalveluiden käännetty arvonlisävero

Rakentamispalvelujen myyntiä koskeva käännetty arvonlisäverovelvollisuus on tullut  voimaan 1.4.2011. Uusia säännöksiä sovelletaan töihin, jotka ovat alkaneet 1.4.2011 tai sen jälkeen.

Uusia säännöksiä sovelletaan aliurakkakohtaisesti. Ennen 1.4.2011 alkaneet aliurakat veloitetaan verollisena loppuun asti. 1.4.2011 tai sen jälkeen alkaneet urakat veloitetaan verotta.

Rakentamispalvelun myyntiin Valkeakosken kaupungille sovelletaan käännettyä
verovelvollisuutta.

Myyntilaskulla pitää olla seuraavat tiedot:

  1. Valkeakosken kaupungin Y-tunnus (=arvonlisäverotunniste) 0157568-2
  2. AVL 8 c §
  3. Ostaja maksaa arvonlisäveron


Linkkejä:

Viimeksi muokannut: Merja Ojansivu, 4.1.2019 9:39