TalousVuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2019-2021


Vuoden 2019 talousarvioesitys päätyy noin 1.7 milj. euron ylijäämään. Vuosikate on 9,3 milj. euroa ja vuosikate poistoista on 117 %.


Talousarvio sisältää tuloveroprosentin korotuksen 19,75 %:sta 20,25 %:iin. Verotulojen kasvuksi on arvioitu 9,3 prosenttia. Asukasluvun arvioidaan kasvavan koko suunnittelukauden aikana yhteensä 500 asukkaalla. Vuoden 2021 lopussa arvioidaan asukasluvun olevan 21 700.


Suurimpia investointeja ovat Roukon yhtenäiskoulu, vesisasema ja teknisen keskuksen varikko. Lisäksi toteutetaan Etelä-Pirkanmaan yhteinen akuuttiosasto kiinteistöyhtiönä.


Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 (pdf, 2985)


Tilinpäätös 2018


Vuonna 2018 Suomen kansantalous kehittyi myönteisesti, vaikka viennin kasvu hidastui. Hyvä suhdannetilanne paransi kokonaisuutena julkisen talouden tilaa, vaikka kuntatalous heikkeni. Valkeakosken tilinpäätös 2018 päätyikin vuoden 2018 osalta merkittävään alijäämään. Tilikauden alijäämäksi muodostui 5,3 milj. euroa. Syinä olivat verotulojen lasku edellisestä vuodesta 2,7 mij. eurolla sekä erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun menojen voimakas kasvu.

Positiivista oli se, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa pystyttiin lyhentämään hoitojonoja avosairaanhoidossa, hammashuollossa ja mielenterveyspalveluissa. Lisäksi vuonna 2018 aloitti lukiossa englanninkielinen kv-linja. Ratkaisu vahvisti edelleen Valkeakoski Campuksen kansainvälisyyttä.
___________________________________________________________________________

Rakentamispalveluiden käännetty arvonlisävero

Rakentamispalvelujen myyntiä koskeva käännetty arvonlisäverovelvollisuus on tullut  voimaan 1.4.2011. Uusia säännöksiä sovelletaan töihin, jotka ovat alkaneet 1.4.2011 tai sen jälkeen.

Uusia säännöksiä sovelletaan aliurakkakohtaisesti. Ennen 1.4.2011 alkaneet aliurakat veloitetaan verollisena loppuun asti. 1.4.2011 tai sen jälkeen alkaneet urakat veloitetaan verotta.

Rakentamispalvelun myyntiin Valkeakosken kaupungille sovelletaan käännettyä
verovelvollisuutta.

Myyntilaskulla pitää olla seuraavat tiedot:

  1. Valkeakosken kaupungin Y-tunnus (=arvonlisäverotunniste) 0157568-2
  2. AVL 8 c §
  3. Ostaja maksaa arvonlisäveron


Linkkejä:

Viimeksi muokannut: Merja Ojansivu, 15.4.2019 13:29