Talous

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019


Vuoden 2017 talousarvioesitys päätyy noin 179 000 euron ylijäämään. Vuosikate on 8,0 milj. euroa ja vuosikate poistoista on 98 %. Suhteessa alkuperäiseen vuoden 2016 talousarvioon käyttötalouden nettomenot laskevat 1,2 prosenttia.
Talousarvio ei sisällä korotuksia veroprosentteihin. Verotulojen laskuksi on arvioitu 1,6 prosenttia.

Asukasluvun arvioidaan kasvavan koko suunnittelukauden aikana yhteensä
450 asukkaalla. Vuoden 2019 lopussa arvioidaan asukasluvun olevan 21 850.

Kaupunki perustaa ensi vuonna yhteensä 12 uutta vakanssia. Lakkautettavia vakansseja on yhteensä 14.

Vuonna 2017 valmistuu Tyryn lisäsiipi ja Sorrilan kivikoulun peruskorjaus. Suunnittelukauden suurimmat investoinnit ovat vesiaseman ja Roukon koulun uudelleen rakentamiset. Lisäksi vuonna 2017 alkaa Etelä-Pirkanmaan yhteisen vuodeosaston sekä uuden palolaitoksen rakentaminen. Vapaa-aikakeskuksen peruskorjauksen on arvioitu alkavan vuonna 2019.

Kaupunki on myös varautunut maa-alueiden ostoihin, kunnallisteknisiin investointeihin sekä lukuisten kaavahankkeiden valmisteluun. Suunnittelukaudella on odotettavissa vilkasta rakentamista: kesällä 2017 järjestetään pientalonäyttely ja useita kerrostalokohteita on käynnistymässä. Kaupungin tonttivaranto on hyvä.

Tilinpäätös 2016


Tilinpäätösvuonna kaupungin tuloksentekokyky parani hieman. Talouden keskeinen tunnusluku eli vuosikate nousi 8,7 milj. euroon. Parannusta edelliseen vuoteen oli 2,3 milj. euroa. Tilikauden tulos oli lievästi ylijäämäinen, vaikka tulosta alensi 0,5 milj. euron suuruinen arvonalennus. Tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 0,4 milj. euroa (v. 2015 -2,52 milj. euroa).


Lehdistötiedote tilinpäätöksestä 2016 (pdf, 30 kB)___________________________________________________________________________

Rakentamispalveluiden käännetty arvonlisävero

Rakentamispalvelujen myyntiä koskeva käännetty arvonlisäverovelvollisuus on tullut  voimaan 1.4.2011. Uusia säännöksiä sovelletaan töihin, jotka ovat alkaneet 1.4.2011 tai sen jälkeen.

Uusia säännöksiä sovelletaan aliurakkakohtaisesti. Ennen 1.4.2011 alkaneet aliurakat veloitetaan verollisena loppuun asti. 1.4.2011 tai sen jälkeen alkaneet urakat veloitetaan verotta.

Rakentamispalvelun myyntiin Valkeakosken kaupungille sovelletaan käännettyä
verovelvollisuutta.

Myyntilaskulla pitää olla seuraavat tiedot:

  1. Valkeakosken kaupungin Y-tunnus (=arvonlisäverotunniste) 0157568-2
  2. AVL 8 c §
  3. Ostaja maksaa arvonlisäveron

Lisätietoja asiasta antaa kirjanpitopäällikkö Pirkko Auranen, puh. 040 335 6017 sähköposti: pirkko.auranen @ valkeakoski.fi


Linkkejä:

Viimeksi muokannut: Tuija Ruuttunen, 7.11.2017 7:09