Valkeakoski luontotyön edelläkävijäkuntien joukkoon

Vallonjärven lintujärvi Valkeakoskella.

Kunnat ovat avainasemassa luonnon monimuotoisuuden tukemisessa. Valkeakoskella jo tehtyä luontotyötä vahvistetaan liittymällä Luontoviisaat kunnat –verkostoon.

Tavoitteelliseen toimintaan tähtäävä verkosto

Kuntien luontotyön tueksi on alkuvuodesta 2023 perustettu Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n ja Kuntaliiton yhdessä ylläpitämä Luontoviisaat kunnat -verkosto. Verkoston tavoitteena on kerätä tavoitteelliseen luontotyöhön tähtääviä kuntia yhteen ja edistää kunnissa tehtävää luonnonsuojelu- ja luonnon monimuotoisuustyötä.

Verkostoon sitoutumalla Valkeakoski liittyi luontotyön edelläkävijäkuntien joukkoon ensimmäisten suomalaiskuntien joukossa. Valkeakosken kaupunginhallitus päätti asiasta kokouksessaan 11.9.2023.

Hyvinvointia ja elinvoimaa luonnosta

Valkeakoskella nähdään luontotyön edistämisessä monia etuja. ”Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on tärkeää koko ihmiskunnan säilymisen vuoksi, mutta sillä on suuri merkitys myös yksilöiden elämän laadun kannalta. Liikunnalla ja erityisesti liikkumisella luonnossa on lukuisia hyviä vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Aivan henkilökohtaisella tasolla voin todeta, että liikkuminen luonnossa saa minut voimaan kokonaisvaltaisesti paremmin: stressi vähenee, nukun paremmin, mieliala kohenee ja ajatus juoksee. Minun arkeeni luonto ja erityisesti metsäpolut kuuluvat kaikkina vuodenaikoina”, kertoo Valkeakosken kaupunginjohtaja Minna Uschanoff.

Luontoarvojen vaaliminen on tärkeää myös kaupungin elinvoiman kannalta. ”Luonnonläheisyys nousee aina kärkikolmikkoon kysyttäessä hyvään asumiseen ja muuttohalukkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Luontotyöhön panostaminen on meillä myös markkinointi- ja elinvoimatyötä”, Uschanoff jatkaa.

Merkitys tunnistettu strategiassa

Luontoviisaat kunnat -verkostoon liittyvillä kunnilla on neljä vuotta aikaa täyttää verkoston asettamat kriteerit hyväksymisen jälkeen. Tavoitteellisen Luontoviisaat kunnat -verkoston kriteereillä tarkoitetaan kuntien luontokadon hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa luontoa heikentäviä vaikutuksia ja edistämään luonnon monimuotoisuutta.

Johtavan ympäristötarkastaja Ida Salmisen mukaan luontotyö kytkeytyy vahvasti kunnan strategisiin linjauksiin:

”Kaupunkistrategiassamme luonto ja ympäristö on tunnistettu ainutlaatuisiksi voimavaroiksi. Verkostoon liittymisen myötä tulemme laatimaan tavoitteet ja toimenpiteet luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä tekemään työtä entistä näkyvämmäksi.”

Oman toimintansa lisäksi kunta sitoutuu vaikuttamaan alueensa toimijoihin kuten asukkaisiin, yrityksiin, maa- ja metsätalousyrittäjiin sekä vapaa-ajan asukkaisiin siten, että alueen toimijoiden tietoisuus luonnon monimuotoisuudesta lisääntyy.

Lue lisää Luontoviisaat kunnat -verkostosta.

Lisätiedot: