Valkeakosken matkailun hiilijalanjälki on laskettu ensimmäistä kertaa

Riippusiltojen lenkki talvimaisema sillalta Valkeakosken kaupunki.

Selvityksen mukaan matkustus muodostaa suurimman osuuden matkailijoiden ja vapaa-ajan asukkaiden päästöistä.

Matkustuksen osuus Valkeakosken matkailun kokonaispäästöistä on kolmanneksen. Hankinnat ja päivittäinen asiointi muodostavat päästöistä reilun neljänneksen, kun taas aktiviteettien osuus on laskelmien mukaan vajaan neljänneksen. Majoituksen osuus matkailualan hiilijalanjäljestä jää hiukan yli kymmenesosaan.

Lähtötietojen selvitys

Selvitystyön tarkoituksena on lisätä tietoisuutta matkailun ilmastovaikutuksista sekä auttaa Valkeakosken matkailu- ja tapahtuma-alan toimijoita tunnistamaan merkittävimpiä päästölähteitä omassa toiminnassaan.

Valkeakosken matkailun hiilijalanjälki muodostuu kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden sekä vapaa-ajan asukkaiden toiminnoista. Laskennassa huomioitiin matkailijoiden ja vapaa-ajan asukkaiden osalta samat osa-alueet eli matkustus kohteeseen, majoitus, päivittäinen asiointi, aktiviteetit ja ravitsemispalvelut. Hiilijalanjälki oli vuonna 2023 yhteensä 7,6 ktCO2e (kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia). Hiilidioksidiekvivalentti on mittayksikkö, joka kuvaa eri kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta muunnettuna hiilidioksidiksi, jotta eri kaasujen vaikutuksia voidaan vertailla keskenään. Matkailijoiden osuus hiilijalanjäljestä oli 78 prosenttia ja vapaa-ajan asukkaiden 22 prosenttia. 

”Valkeakosken kaupunki pyrkii kehittämään liikunta- ja hyvinvointimatkailuaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Yritysten lisääntyneet vastuullisuusraportointivaatimukset sekä kuluttajien kasvanut tietoisuus ympäristö- ja ilmastovaikutuksista luovat painetta kehittää toimintaa myös matkailutoimialalla”, kertoo hankekoordinaattori Mikko Hatakka Valkeakosken kaupungilta. Hiilijalanjälki laskettiin osana Valkeakosken liikunta- ja hyvinvointimatkailun kehittämishanketta. Laskelman toteutti Carbon Wise Oy.

”Matkailun kuntakohtaisesta hiilijalanjäljestä on kansallisesti vasta vähän vertailtavissa olevaa tietoa olemassa. Nyt tehty laskelma antaa kuitenkin hyvät lähtötiedot matkailun ilmastovaikutuksista ja samalla se herättää miettimään mitä keinoja löytyy päästöjen pienentämiseksi”, Hatakka jatkaa.

Mitä voidaan tehdä?

Vastuullisuus näkyy Valkeakosken matkailuyritysten teoissa ja valinnoissa monin tavoin. Ilolan matkailutila on sitoutunut Sustainable Travel Finland sertifikaatin vastuullisuustavoitteisiin, joiden myötä kestäviä toimenpiteitä ja valintoja otetaan käyttöön systemaattisesti. Apianlahden leirintäalueelta, Hotelli Waltikasta, Ilolan maatilalta, Villa Palmurinteen majatalolta ja Voipaalan kartanon Pakarista Ritvalan nuorisoseuralta voi vuokrata pyöriä, joilla voi tutustua ympäristöön. Lisäksi osa Waltikan sähköstä tuotetaan ympäristöystävällisesti aurinkopaneeleilla ja yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa parannetaan hotellin energiatehokkuutta.

Matkailun hiilijalanjäljestä merkittävä osa tulee matkustuksesta. Sijaintia ei voida muuttaa, mutta matkustuksen hiilijalanjälkeä voidaan pienentää suosimalla vähäpäästöisiä kulkuneuvoja ja yhteiskuljetuksia. Myös energiatehokkuuden parantaminen, ruoan ilmastovaikutusten huomioiminen, uusiutuvaan energiaan siirtyminen ja päästöttömien elämysten ja palveluiden tarjoaminen vähentävät kaikki matkailun päästöjä.

Alueellinen ilmastoverkosto tarjoaa tukea oman hiilijalanjäljen selvittämisestä ja päästöjen vähentämisestä kiinnostuneille yrityksille ja organisaatioille.

Lisätietoja: