Valkeakosken lapsiperheet toivovat arki-illan kohtaamispaikkoja

Valkeakosken kaupunki toteutti joulu-tammikuun aikana avoimen kyselyn kohtaamispaikkatoiminnasta Valkeakoskella.

Kohtaamispaikkatoiminta on perheille suunnattu palvelu; tapahtuma, perhekahvila, kerho tai vapaamuotoinen kokoontuminen, jossa perheiden on mahdollista esim. tavata toisiaan, tutustua, saada vertaistukea, toimia yhdessä. Valkeakoskella kohtaamispaikkatoimintaa ovat viime aikoina järjestäneet mm. Sääksmäen seurakunta, MLL Valkeakosken yhdistys ja Valkeakosken kaupungin varhaiskasvatus.

Kysely keräsi yhteensä 121 vastausta.

Kyselyn päätuloksia olivat:

  • Yli puolet vastaajista (59%) tiesi jo Valkeakoskella olevasta kohtaamispaikkatoiminnasta.
  • Vastaajista 39% oli itse osallistunut toimintaan kuluneen vuoden aikana.
  • Hieman yli puolet (54%) koki, ettei kohtaamispaikkatoiminta ole riittävää Valkeakoskella.
  • Tärkeimpinä sisältöinä pidettiin perheiden yksinäisyyden vähentämistä, perheiden voimavarojen ja hyvän arjen edistämistä sekä yhteisöllisyyden vahvistamista.
  • Toiveina oli avointa toimintaa, teemailtoja, tapaamisia ja tapahtumia sekä lasten leikki- ja varhaiskasvatustoimintaa.
  • Toiveena oli, että toiminta on hyvien, esteettömien kulkuyhteyksien päässä sekä toimintaa toivottiin kaupungin keskustan lisäksi myös eri puolille Valkeakoskea.
  • 75% vastaajista toivoi toimintaa ilta-ajalle.

Avoimia vastauksia kohtaamispaikkatoiminnan kehittämiseen tuli runsaasti. Jatkamme vastausten perusteella Valkeakosken kohtaamispaikkatoiminnan kehittämistä.

Kiitos kaikille vastanneille!