Pyöräilyviikolla pyöräillään töihin, kouluun ja harrastuksiin!

Lapsi pyöräilee pyörätiellä koulureppu selässään.

Valtakunnallisella Pyöräilyviikolla kannustetaan ihmisiä pyöräilemään. Pyöräilyviikkoa vietetään 3.–12.5.2024.

Pyörällä töihin -päivä 7.5. tiistai

Työmatkoista noin kolmannes kuljetaan kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä ja loput henkilöautolla. Lyhyistä 1–2 kilometrin mittaisista työmatkoista lähes puolet kuljetaan henkilöautolla ja alle yhden kilometrin työmatkoista neljännes.

Valkeakosken kaupungin henkilöstöllä on ollut kesästä 2023 lähtien käytössään työsuhdepyöräetu. Edun käyttöönotolla kaupunki halusi kannustaa työntekijöitään sujuvaan ja hyvinvointia lisäävään liikkumiseen pyörällä. Työsuhdepyörä on tarkoitettu työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön sekä työ- että vapaa-ajalla. Työntekijöiden pyöräilyn edistäminen liittyy suoraan muun muassa Valkeakosken kaupunkistrategian hyvinvointi-, hiilineutraalisuus- vetovoimaisuus- ja arjen sujuvuus -tavoitteisiin.

Pyörällä töihin -päivänä innostetaan kaikkia kokeilemaan työmatkan tai ainakin osan matkasta kulkemista pyörällä ja säännöllisen työmatkapyöräilyn aloittamista!

Pyörällä kouluun -päivä 8.5. keskiviikko

Pyörällä kouluun -päivänä kannustetaan koululaisia, opettajia ja koulun muuta henkilökuntaa kulkemaan matkansa pyörällä. Auton takapenkiltä lapsen voi olla hankalaa oppia liikennesääntöjä, liikenteen yhteispeliä ja erilaisten riskien arviointia. Lisäksi autolla kuljettaminen voi näkyä lasten hyötyliikunnan vähenemisenä.

Pyörällä kouluun -päivän tärkein tehtävä onkin sytyttää innostus pyöräilyyn. Innostus syntyy siitä, että pyöräily on lähtökohtaisesti hauskaa ja siihen kannustetaan aktiivisesti. Kouluilla voidaankin järjestää erilaisia pyöräilyaiheisia teemapäiviä oppilaille. Teemapäivänä voidaan vaikkapa jalkautua koulun pihalle tai lähiympäristöön ja harjoitella pyöräilyn perustaitoja.

Teemapäivänä voidaan myös esimerkiksi toteuttaa pyöräilevä koulubussi, joka on hyvä tapa liikennekasvatukseen. Pyöräilevässä koulubussissa matka kouluun tai harrastukseen pyöräillään aikuisen johdolla ryhmässä. Henkilöautokuljetusten vaihtaminen pyöräileviin ja käveleviin koulubusseihin kohottaa lasten kuntoa sekä parantaa koulujen ja harrastuspaikkojen turvallisuutta autoliikenteen vähentyessä. Samalla lapsi oppii turvallisia ja ympäristön kannalta kestäviä liikkumistapoja.

Pyörällä harrastuksiin -päivä 9.5. torstai

Pyörällä harrastuksiin -päivänä jokaisen toivotaan jättävän autonsa kotiin harrastukseen lähtiessään. Matka pyöräillen saa lihakset lämpimiksi ennen treeniä ja vastaavasti kotimatkalla elimistö pääsee palautumaan suorituksesta. Muihin kuin urheiluharrastuksiin suuntaavat pyöräilijät saavat matkalla hyvän annoksen liikuntaa ja ulkoilmaa.

Pyörällä harrastuksiin -päivänä voi myös tutustua Valkeakosken moniin liikuntapaikkoihin, jotka ovat helposti tavoitettavissa ja edullisia käyttää. Pyörällä harrastuksiin -päivä on loistava hetki kokeilla, miten helposti arkeen saa lisättyä liikuntaa.

Katso Valkeakosken liikuntapaikat.