Isonsillan työmaa etenee suunnitellusti

sillan alaosa, jossa työkoneita

Urakassa korjataan Isonsillan huonoon kuntoon päässeet tukipilarit. Työn toteuttajana on Ralf Ajalin Oy.

Isonsillan urakka etenee aikataulussaan, vaikka se ei sillalla kulkijoille juurikaan näy. Sillan alle on rakennettu väliaikaiset tasot, joiden päällä työskentely on mahdollista raskaillakin koneilla. Seuraavana työvaiheena on väliaikaisten kannatusten rakentaminen, joiden varaan sillan kansi tuetaan.

Isosilta pysyy liikenteellä koko urakan ajan. Myöhemmin keväällä raskaan liikenteen kulku rajoitetaan vain sillan uloimmille kaistoille, mutta muita rajoituksia sillan käyttöön ei tämän hetken tiedon mukaan ole tulossa. Sillan tukipilareihin on asennettu anturit, jotka mittaavat sillan mahdollista liikettä.

Keväällä sillan alitse pääsee kulkemaan myös veneellä, kun osa väliaikaisesta laiturista puretaan pois. Veneilijöiden kulkureitti kulkee tukipilareiden välistä. Koko urakan on tarkoitus olla vuoden 2024 loppuun mennessä valmis. Urakka on ainutlaatuinen koko Suomen mittapuulla toteutustapansa vuoksi.

– Toivomme ranta-alueiden käyttäjiltä ja veneilijöiltä malttia sekä varovaisuutta, kun liikutaan työmaan läheisyydessä. Normaalista poiketen sillan ympäristö on työmaa-alueena koko tulevan kesäkauden ajan, kertoo työmaapäällikkö Mikko Kanniainen Ralf Ajalin Oy:stä.

Samaan aikaan Isonsillan remontin kanssa on käynnissä Valkeakosken sulun peruskorjaus. Urakassa tehdään kanavan rakenteiden kunnostustöitä sekä muun muassa sulkuporttien pintakäsittelyt ja johdeparrujen uusimista. Työn tilaajana on Väylävirasto ja urakoitsijana Destia. Kanava ja veneilyväylä aukeavat veneilykaudeksi normaalisti.

Lisätietoja Isonsillan urakasta:

Yhdyskuntatekniikan päällikkö, Valkeakosken kaupunki
Timo Lamminpää
p. 040 335 7711

Työmaapäällikkö, Ralf Ajalin Oy
Mikko Kanniainen
p. 044 754 9103