Facebook pixel
Kaksi lasta soittaa värikkäillä musiikki-instrumenteilla

Muskarilaisille

Varhaisiän musiikinopetuksen ryhmät on tarkoitettu 0 – 6-vuotiaille lapsille. Opetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää pienryhmäopetusta. Varhaisiän musiikinopetuksen ryhmäjaot tehdään syntymävuosiperusteisesti.

Valkeakosken musiikkiopiston muskarien tavoitteena on mm.

  • tarjota onnistumisen ja ilon kokemuksia
  • opettaa musiikillisia valmiuksia ja taitoja
  • kehittää itseilmaisutaitoja ja luovuutta
  • tukea yksilöllistä sekä sosiaalista kasvua ja kehitystä turvallisessa pienryhmässä

Varhaisiän musiikinopetuksen työtavat ovat laulaminen, soittaminen, kuunteleminen, liikkuminen, rytmiikka sekä erilaiset luovat toimintatavat (improvisointi, taideintegraatio, sadutus jne.). Opetus on osallisuutta tukevaa sekä jokaisen ryhmän ikä- ja kehityskauden huomiovaa.

Tervetuloa musiikkiopiston muskariryhmien vapaille paikoille:

vauvat, pe klo 11-11.45Kettu makaa ksylofonin päällä
1-vuotiaat, ma klo 17-17.45
1-2 -vuotiaat, pe klo 16.15-17
2-vuotiaat, to klo 11-11.45
3-4 -vuotiaat, pe klo 10-10.45
5-vuotiaat, pe klo 9.15-10.00
erityisryhmä, ma klo 16-16.45

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet musiikki- ja Tanssiopiston toimistosta, p. 040 335 7032.