Ympäristönsuojelu

Valkeakoski  >  Asuminen ja ympäristö  >  Ympäristönsuojelu

Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö (laki kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta 1986/64).

Ympäristönsuojelun tehtäviä ovat mm. vesiensuojelu, luonnonsuojelu, jätevalvonta, meluntorjunta, haja-asutuksen jätevesiasiat sekä maa-ainesten oton valvonta. 

Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta toimii Etelä-Pirkanmaan kuntien (Akaa, Urjala ja Valkeakoski) yhteisenä ympäristönsuojeluviranomaisena, joka päättää mm. ympäristöluvista. Rakennus- ja ympäristölautakunta on delegoinut osan päätäntävallastaan ympäristönsuojelun viranhaltijoille.

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma 2017-2020.doc

Ympäristönsuojelun ilmoituslomakkeet löytyvät sähköisen asioinnin sivuilta.

Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta:          

Lehtokielo

Ympäristötarkastaja Outi Riihimäki

Ympäristötarkastaja Petteri Hoisko

Projekti-insinööri Ida Rintala 

Palvelusihteeri Tiina Hakala

Ympäristötarkastaja Salla Syrjänen (virkavapaalla)

Ympäristönsuojelun yhteinen sähköpostiosoite:
ymparistonsuojelu @ valkeakoski.fi

Käyntiosoite:
Sääksmäentie 2, B-osa katutaso.

Ympäristötarkastajan  asiakastunti ilman ajanvarausta ma-pe 11-12. Muina aikoina ajanvarauksella.  Toimisto avoinna ma-pe 9-12 sekä 13-15.


Toimipisteen osoite- ym. yhteystiedot

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristöasioiden asiakaspalvelu neuvoo vesilain valvontaan ja vesihuoltoon liittyvissä ELY-keskuksen tehtävissä sekä vastaa yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin.

Viimeksi muokannut: Erna Sundström, 27.2.2019 15:51