Myllysaaren museo osaksi Euroopan laajuista kulttuurireittiä

Myllysaaren museo vanhassa kuvassa.

Teollisuusperintöseuran koordinoima hanke vahvistaa suomalaisten teollisuusperintökohteiden asemaa ja lisää kansainvälistä näkyvyyttä reitillä.

Eurooppalainen ERIH (European Route of Industrial Heritage) reitti laajentuu Suomeen 16 uuden jäsenen myötä. ERIH on yksi Euroopan neuvoston 48 sertifioidusta kulttuurireitistä, ja sillä on yli 300 jäsentä 30 maassa. ERIH reitti yhdistää eurooppalaista teollisuusperintöä sekä edistää kestävää kulttuurimatkailua. ERIH reittiin kuuluminen merkitsee jäsenille kansainvälistä näkyvyyttä ja liittää suomalaisia teollisuusperintökohteita eurooppalaiseen kontekstiin.

Suomalainen Teollisuusperintöreitti kokoaa yhteen Suomen teollisuusperintökohteet

Hankkeen aikana on tiivistetty toimijoiden välistä yhteistyötä luomalla suomalainen, 19 kohteen Teollisuusperintöreitti, joka keskittyy kotimaan matkailun edistämiseen yhdistäen kohteita eri puolilta Suomea. Kohteet esittelevät Suomen teollisuusperintöä ja teollisuuden kehitystä aina 1600-luvulta nykypäivään asti. Kiehtovat tarinat teollisuuden pioneereista yhdistyvät taiteeseen ja kulttuurimatkailuun, ja reitiltä löytyy myös majoitus- ja ravintolapalvelut. Reitin virallisia avajaisia vietetään 17. toukokuuta reitillä mukana olevilla kohteilla. Pirkanmaalta reitillä on Myllysaaren ja Kauppilanmäen museon lisäksi myös Työväenmuseo Werstas ja Museokeskus Vapriikki.

Teollisuusperintöseura ry:n koordinoima hanke on osittain rahoitettu Museoviraston avustuksella. Teollisuusperintöseura on valtakunnallinen yhdistys, jonka päämääränä on lisätä tietoutta teollisesta perinnöstä sekä edistää sen dokumentointia, tutkimusta ja suojelua.

Pirkanmaa

Uusimaa

Kymenlaakso

Varsinais-Suomi

Kanta-Häme

Länsirannikon reitti (Satakunta)

Hankkeen aikana perustettu, Suomen ensimmäinen virallinen ERIH Regional route eli alueellinen reitti.

Savo

Lisätietoja Teollisuusperintöreitistä