Isonsillan tukipilareiden korjaustyö alkaa lokakuussa

ilmakuva, jossa rakennuksia, silta ja järvi

Korjaustyössä on kyse huonokuntoisten pilarien uusimisesta. Työstä huolimatta silta tulee pysymään koko ajan liikenteen käytössä pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Isonsillan tukipilarit on rakennettu 1930-luvulla ja ovat ajautuneet jo huonoon kuntoon. Vuosikymmenien aikana pilarien vedenalaiset betonirakenteet ovat päässet rappeutumaan niin huonoon kuntoon, että ne täytyy uusia. Kaupungilla ei ole varaa antaa sillan hajota käyttökelvottomaksi, koska se on kriittinen koko Valkeakosken keskustan liikenteen sujumiselle.

1970-luvulla uusitun sillan kannen on todettu olevan vielä käyttökelpoinen eikä siksi koko siltaa tarvitse uusia. Pilarit uusitaan niin, että sillan kansi tuetaan työn ajaksi. Väliaikaisten tukien avulla vanhat pilarit pystytään purkamaan ja rakentamaan uudet niiden tilalle. Silta pysyy koko korjaustyön ajan liikenteellä, mutta työteknisten vaiheiden osalta voi tulla tilanteita, joissa liikennettä joudutaan rajoittamaan lyhyiden jaksojen ajan. Nämä ajankohdat pyritään ajoittamaan hiljaisen liikenteen aikaan ja haitta tämän mittaluokan hankkeeseen nähden on melko pieni.

Työn toteuttaja on Ralf Ajalin Oy

Urakoitsija laatii varsinaisen rakentamissuunnitelman Valkeakosken kaupungin teettämän viitesuunnitelman pohjalta. Tällä hetkellä on käynnissä suunnitteluvaihe, jonka aikana mm. sillan kannen työnaikainen tuenta suunnitellaan. Urakoitsija aloittaa valmistelevat työt lokakuun alussa, jolloin aloitetaan työmaa-alueiden rajaus, rakennustarvikkeiden vastaanotto sekä aloitetaan työsillan rakentaminen eteläisen pilarin ympärille.

Koska suunnittelu on vielä kesken, tarkkoja aikatauluja ei voida vielä antaa. Lisäksi työssä pitää ottaa huomioon kesäkaudella kanavan aukioloajat sekä veneilyliikenne, joista neuvottelut Väyläviraston kanssa ovat vielä kesken. Riippumatta suunnitelmien valmistumisesta ja kesäkauden hiljaisemmasta työtahdista, varmaa on, että työtä tehdään ensi vuoden loppuun asti.

Edellisen kerran Isosilta on ollut remontissa vuonna 1976, kun siltaa levennettiin ja vanhan sillan alusrakenteiden yläosat uusittiin. Rakennusprojekti dokumentoitiin videon muodossa, minkä on tehnyt kaupungin silloinen varastomies Rainer Remes.

Lisätietoja

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Timo Lamminpää
p. 040 335 7711
timo.lamminpaa@valkeakoski.fi
Valkeakosken kaupunki

Työmaapäällikkö
Mikko Kanniainen
p. 044 754 9103
mikko.kanniainen@ralfajalin.fi
Ralf Ajalin Oy