Äänestäminen europarlamenttivaaleissa 2024

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024. Ennakkoon voi äänestää kotimaassa 29.5.-4.6.2024.

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin kansanedustuslaitos, joka säätää lait ja hyväksyy EU:n talousarvion yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Lisäksi parlamentti valvoo komissiota ja EU:n virastoja.

Euroopan parlamenttiin valitaan viisivuotiskaudeksi 720 jäsentä eli meppiä, jotka edustavat Euroopan unionin kansalaisia unionin tasolla. Suomesta parlamenttiin valitaan 15 jäsentä. Valituksi tultuaan parlamentin jäsenet yleensä liittyvät johonkin Euroopan laajuiseen poliittiseen ryhmään.

Äänioikeutettuja vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa ovat 9.6.2024 ja sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset sekä Suomen äänioikeusrekisteriin ilmoittautuneet muiden EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset sen mukaan kuin vaalilaissa säädetään.

EU-vaalit toimitetaan yhtä aikaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Suomalaiset ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa, joten voit äänestää heistä ketä tahansa.

Ilmoitus äänioikeudesta

Digi- ja väestötietovirasto postittaa ilmoituskortit äänioikeudesta koteihin. Jos olet ilmoittanut vastaanottavasi viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus äänioikeudesta lähetetään sinulle Suomi.fi-palveluun.

Kortissa on tieto ennakko- ja vaalipäivän äänestyspaikoista aukioloaikoineen. Vaalipäivänä voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka kortissa on mainittu. Ennakkoon voit äänestää missä tahansa Suomessa sijaitsevassa äänestyspaikassa sekä ulkomailla Suomen edustustoissa ja niiden toimipaikoissa tai tilata oikeusministeriöltä kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille. Ilmoituskorttia ei tarvitse ottaa mukaan äänestyspaikalle, kuvallinen henkilökortti riittää.