Facebook pixel
Valkeakosken vanhusneuvoston kuva

Vanhusneuvosto

Kunnallisella vanhusneuvostolla tarkoitetaan ikäihmisten, kunnan viranomaisten, vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten parissa toimivien yhteistyöelintä.

Ikääntyneen väestön vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi vanhusneuvostot voivat tehdä esityksiä, aloitteita sekä antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä ikäihmisten elämän ja selviytymisen kannalta.

Valkeakosken vanhusneuvoston tavoitteena on

  • tehdä neuvosto tutuksi kuntalaisille ja päättäjille
  • laatia esityksiä, aloitteita ja lausuntoja
  • kutsua ihmisiä ja järjestöjä koolle erilaisten teemojen ympärille
  • aktivoida kuntalaisia edistämään terveyttään ja hyvinvointiaan
  • järjestää kuntalaisille tapahtumia

Valkeakosken vanhusneuvoston kokouksia pidetään kuusi kertaa vuodessa.

Vanhusneuvoston puheenjohtaja on Ulla Karppila; Valkeakosken Kristilliset eläkeläiset ry ja sihteeri Katri Nieminen, vanhusten asumispalvelujen palvelupäällikkö.