Facebook pixel

Vammaisneuvosto

Valkeakosken vammaisneuvosto on kaupungissa toimivien vammaisten, heidän omaistensa sekä vammaisjärjestöjen asiantuntijaelin ja yhteistyöfoorumi vammaisille, viranomaisille ja päättäjille.

Valkeakosken vammaisneuvosto on perustettu keväällä 1989 kaupunginhallituksen päätöksellä.

Vammaisneuvoston kokoonpano

Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon kuusi jäsentä eri vammaisjärjestöistä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi valtuustokauden alussa päätetään edustajat kolmesta eri poliittisesta ryhmästä. Kaupungin viranhaltijoista on edustettuna yksi kaupungin teknisestä toimesta ja yksi sosiaali- ja terveystoimesta.

Puheenjohtaja valitaan vammaisjärjestöjen edustajien joukosta ja sihteerinä toimii sosiaali- ja terveystoimen edustaja.

Vammaisneuvoston tehtävät

  • Edistää viranomaisten, vammaisten ja vammaisjärjestöjen yhteistyötä.
  • Seurata yleisiin oloihin vaikuttavaa päätöksentekoa vammaisten näkökulmasta.
  • Edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia.
  • Tehdä aloitteita, ehdotuksia ja antaa kantaaottavia lausuntoja mm. asumiseen,  rakentamiseen, kaupunki- ja liikennesuunnitteluun sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen.

Vammaisneuvostoon voi ottaa yhteyttä kuka tahansa valkeakoskelainen vammaisuuteen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä!

Vammaisneuvoston puheenjohtaja on Aila Seppälä ja sihteeri Tarja Kiretti