Hallintokeskus

Kaupungin hallintokeskus vastaa kaupungin keskushallinnon valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä. Hallintokeskuksen johtajana toimii hr- ja kehittämisjohtaja.

Hallintokeskus jakautuu konsernipalveluiden ja kaupunkikehityksen tulosalueisiin. Konsernipalvelujen tulosaluetta johtaa talous- ja kehittämisjohtaja ja kaupunkikehityksen tulosaluetta puolestaan kaupunginjohtaja.

Viimeksi muokannut: Sadeharju Annika