Oppilas- ja opiskeluhuolto

Oppilashuollon keskeisenä tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata oppilaiden mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää kouluyhteisön hyvinvointia.

Oppilaiden mahdollisiin vaikeuksiin ja koulun ongelmatilanteisiin, kuten koulukiusaamiseen, poissaoloihin ja päihteiden käyttöön halutaan puuttua varhaisessa vaiheessa. Kaikki koulun aikuiset huolehtivat oppilaista ja työtä tehdään yhdessä kotien kanssa. Oppilashuollon työmuotoina ovat yksilöllinen ja yhteisöllinen oppilashuolto, jotka perustuvat luottamuksellisuuteen sekä yhteistyöhön lapsen ja perheen kanssa.

Viimeksi muokannut: Sadeharju Annika