Koulutapaturmat

Soita kiireellisissä hätätilanteissa aina yleiseen hätänumeroon 112 ja toimi puhelimessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Koulutapaturma on oppilaalle koulussa, koulumatkalla tai koulun toimintasuunnitelmaan liittyvässä muussa toiminnassa, esimerkiksi retkellä, sattunut tapaturma. Koulutapaturmasta tulee ilmoittaa heti terveydenhoitajalle tai opettajalle.

Terveydenhoitaja ja koulun muu henkilöstö vastaavat koulussa annettavasta ensiavusta ja ohjaavat oppilaan tarvittaessa jatkohoitoon ja tekevät tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiöön. Tapaturman hoidosta mahdollisesti aiheutuneet kulut korvataan vain, jos tapaturmasta on ilmoitettu vakuutusyhtiöön.

Huoltajalla on ensiaputilanteessa vastuu oppilaan saattamisesta jatkohoitoon. Koulutapaturmien ensisijainen hoitopaikka Tays Valkeakosken päivystys.