Opinto- ja tutkintomaksut

Tutkintoon tähtäävä opiskelu on maksutonta (lukion oppimäärä ja/tai kaikki ylioppilastutkintoon tähtäävä opiskelu). Tutkintoon tähtäävä opiskelija ei saa olla samanaikaisesti kirjoilla päätoimisena opiskelijana muussa toisen asteen oppilaitoksessa.

Aineopiskelumaksu on 50 euroa lukuvuodessa. Aineopiskelumaksu oikeuttaa valitsemaan vapaasti kursseja Tietotien aikuislukion omasta lähiopetuksen tai videoneuvotteluopetuksen tarjonnasta lukuvuoden aikana. Ilmoittautuminen on sitovaa ja kurssimaksusta voi vapautua ainoastaan perumalla ilmoittautumisen kirjallisesti (esim. sähköpostitse) viimeistään kaksi viikkoa kurssin alkamisen jälkeen. Osallistumisen peruminen vasta laskun saamisen jälkeen ei vapauta maksuvelvoitteesta.

Tietotien aikuislukion omilla verkkokursseilla (Tietotien verkkolukio) aineopiskelijan opiskelumaksu on 50 euroa/kurssi (ei koske tutkinto-opiskelijoita). Maksuperuste syntyy kurssille ilmoittauduttaessa.

LSE-verkkokursseilla aineopiskelijoilta peritään yhteistyöoppilaitoksen aineopiskelumaksu (Tietotien aikuislukion ja verkkolukion tutkinto-opiskelijoille maksutonta)

Oppiaineen koko oppimäärän kuulustelun hinta yksityisopiskelijoilta on 100 euroa/oppiaine. Maksu sisältää yhden kirjallisen ja joissain tapauksissa myös suullisen kuulustelun. Uusintakuulustelun hinta on 50 euroa.

Ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen on maksullista. Ylioppilastutkinnon maksut voi tarkistaa ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta. Ylioppilastutkinnon maksut

 

 

 

Viimeksi muokannut: Vuorisalo Kristiina