Jätehuolto

Valkeakoski  >  Tekniset palvelut  >  Jätehuolto

Valkeakosken kaupunki kuuluu kokonaan järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. Jätteen  haltijan on toimitettava jätteet järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä olevaan

  • oman kiinteistön kiinteistökohtaiseen jäteastiaan tai
  • vierekkäisten kiinteistöjen tai lähinaapureiden kanssa tehdyn sopimuksen perusteella  yhteisastiaan tai
  • aluekeräyspaikkaan

Aluekeräyspaikat on tarkoitettu hyötyjätteiden ja/tai haja-asutusalueella syntyvän yhdyskuntajätteen keräykseen. Yhdyskuntajätettä voivat aluekeräyspaikkaan viedä vain ne kiinteistöt, jotka maksavat aluekeräyspisteen käytöstä perittävää vuosimaksua. Muilla kiinteistöillä pitää olla yhdyskuntajätteelle kiinteistökohtainen jätteenkeräysastia.

Valkeakosken kaupungin alueella on useita hyötyjätepisteitä paperin, pahvin/kartongin, lasin ja metallin kierrätykseen.   

Kiertokapula Oy vastaa Valkeakosken kaupungin yhdyskuntajätteen käsittelystä.

Kiertokapulan sivuilta löytyvät jätehuollon lomakkeet, joilla voi ilmoittaa kompostoinnista tai kiinteistöjen yhteisestä jäteastiasta sekä asiakastietojen muutoksista. Ilmoitus tehdään suoraan Kiertokapula Oy:lle.

Kodin hankalien jätteiden noutopalvelua tarjoaa  Kiertokapula Oy ja työllistämispaja Akseli

Jätelautakunta mm. hyväksyy jätehuoltomääräykset ja määrää jätemaksut.

Kolme jätehuollon toimijaa

Viimeksi muokannut: Erna Sundström, 15.9.2015 13:32