Opetus ja koulutus

Valkeakoski on laadukkaiden ja monipuolisten opetuspalveluiden kaupunki.

Opetuspalvelut on sijoitettuna koulutus- ja hyvinvointi-keskukseen.

Kasvatus- ja opetustoimeen sisältyy varhaiskasvatus sekä perusopetus ja lukio-opetus. Varhaiskasvatus tarjoaa lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa ja yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Varhaiskasvatus toteutetaan kasvatuskumppanuudessa vanhempien kanssa. Perusopetus tarjoaa oppilaille laadukkaan ja yhtenäisen opetuksen. Lukio tarjoaa laadukkaita oppilaitospalveluja alueellisesti merkittävänä ja vetovoimaisena kaupunkilukiona. Aikuislukiossa kaikenikäiset aikuiset voivat suorittaa lukion oppimäärän, kirjoittaa ylioppilaaksi ammattitutkinnon pohjalta tai opiskella esim. kieliä.

Valkeakoski-opistossa kansalaisopisto järjestää yleissivistävää aikuisopetusta, tilauskoulutusta sekä  taiteen perusopetusta tanssissa ja teatteri-ilmaisussa. Musiikkiopisto antaa musiikin perusopetusta. Kuvataide- ja käsityökoulu Emil tarjoaa taiteen perusopetusta  kuvataiteessa ja käsityössä.

Koulut opaskartalla

Katso videot:
Valkeakoski - opiskelijakaupunki.
Kansainvälistä opiskelua ammatikorkeakoulussa.Viimeksi muokannut: Tuija Ruuttunen, 10.5.2019 14:54