Tilastot

Yleistä


Kuntamuoto
Perustamisvuosi
Kuntamuodon muutokset   
Veroprosentti
kaupunki
1923 kauppala 
1963 kaupunki
19,75

Valkeakosken kaupungin alue 31.12.2016

Pinta-ala
Maa-alue
Vesialue
Kaupungin omistama maa-alue
Asemakaavoitettu alue 
Asukkaita maa-km 2  kohti
Vesistöjen rantaviivan pituus

372 km2
272 km2
100 km2
2 542 ha
1 770 ha 
78
283 kmVäestö

Vuosi Asukasluku 31.12. Muutos Muutos %

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
 2012
2013
 2014 
2015
  2016  

21 168
20 968
20 785
20 731
20 626
20 493
20 424
20 419
20 474
20 472
20 408
20 394
20 394
20 542
20 631
20 844
21 022
21 172
21 129
21 162
21 332
21 346

-82
-200
-183
-54
-105
-133
-69
-5
+55
-2
-64
-14
0
+148
+89
+213
+178
 +150
-43
+33
+170
+14

-0,4
-0,9
-0,9
-0,3
-0,5
-0,6
-0,3
0,0
+0,3
0,0
-0,3
-0,1
0
+0,7
+0,4
+1,0
+0,8
+0,7
-0,2
+0,2
+0,8
+0,1Asukasluku 30.9.2017 Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 21 178

Väestön ikäjakauma 31.12.2016
Ikäryhmä Lukumäärä %
0 - 6
7 - 17
18 - 44
45 - 64
65 -
Yhteensä
1 579
2 669
 6 335 
 5 460 
5 303 
21 346
7,4  
12,5
29,7
25,6
24,8
100,0


Elinkeinoelämä Työpaikat toimialan mukaan 31.12.2014


Toimiala

Lukumäärä

%

Maa- metsä- ja kalatalous, kaivostoiminta 123 1,8
Teollisuus 2 311 33,2
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, vesi- viemäri- ja jätehuolto 60 0,9
Rakentaminen 299 4,3
Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen korjaus 588 8,5
Kuljetus- ja varastointi 204 2,9
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 169 2,4
Informaatio- ja viestintä 41 0,6
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 57 0,8
Kiinteistöalan toiminta 40 0,6
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 177 2,5
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 494 7,1
Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 168 2,4
Koulutus 539 7,7
Terveys- ja sosiaalipalvelut 1 298 18,7
Taiteet, viihde ja virkistys 144 2,1
Muu palvelutoiminta 176 2,5
Toimiala tuntematon 69 1,0
Työpaikat yhteensä 6 957   100,0


Työpaikkaomavaraisuus v. 2015 85,8  %
Lähde: Tilastokeskus


Työttömyysaste v. 2017  joulukuu 11,0  %  Suurimpia työnantajia Työntekijöiden
määrä 31.12.2016

Valkeakosken kaupunki* 
Saarioinen Oy
UPM  
Bemis Valkeakoski Oy
Valkeakosken Aluesairaala  
Walki Oy
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
Adara Pakkaus Oy
VaBe Oy
Valmet Technologies Oy 

1 449      
   394       
   337    
   278     
   240      
   165        
   141      
   135 
   116 
     90

*henkilötyövuodet 

Katso myös:

Tilastokirja2015 (pdf, 937 kB)

Viimeksi muokannut: Merja Ojansivu, 8.2.2018 9:23