Tilastot

Yleistä


Kuntamuoto
Perustamisvuosi
Kuntamuodon muutokset   
Veroprosentti
kaupunki
1923 kauppala 
1963 kaupunki
19,75

Valkeakosken kaupungin alue 31.12.2017

Pinta-ala
Maa-alue
Vesialue
Kaupungin omistama maa-alue
Asemakaavoitettu alue 
Asukkaita maa-km 2  kohti
Vesistöjen rantaviivan pituus

372 km2
272 km2
100 km2
2 538 ha
1 770 ha 
78
283 kmVäestö

Vuosi Asukasluku 31.12. Muutos Muutos %

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
 2012
2013
 2014 
2015 
2016
 2017  

21 168
20 968
20 785
20 731
20 626
20 493
20 424
20 419
20 474
20 472
20 408
20 394
20 394
20 542
20 631
20 844
21 022
21 172
21 129
21 162
21 332
21 346
21 136

-82
-200
-183
-54
-105
-133
-69
-5
+55
-2
-64
-14
0
+148
+89
+213
+178
 +150
-43
+33
+170
+14
-210

-0,4
-0,9
-0,9
-0,3
-0,5
-0,6
-0,3
0,0
+0,3
0,0
-0,3
-0,1
0
+0,7
+0,4
+1,0
+0,8
+0,7
-0,2
+0,2
+0,8
+0,1
-1,0Asukasluku 31.10.2018  Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 21 186 

Väestön ikäjakauma 31.12.2017
Ikäryhmä Lukumäärä %


0 - 6 
7 - 17
18 - 44
45 - 64
65 - 74
75-
Yhteensä

 
1 444
 2 687  
 6 190  
5 362 
3 166
2 287
21 136


  6,8
 12,7
   29,3
25,4
15,0
 10,8
100,0


Elinkeinoelämä Työpaikat toimialan mukaan 31.12.2015


Toimiala

Lukumäärä

%

Maa- metsä- ja kalatalous, kaivostoiminta 127 1,9
Teollisuus 2 262 33,0
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, vesi- viemäri- ja jätehuolto 55 0,8
Rakentaminen 280 4,1
Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen korjaus 542 7,9
Kuljetus- ja varastointi 228 3,3
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 191 2,8
Informaatio- ja viestintä 50 0,7
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 62 0,9
Kiinteistöalan toiminta 44 0,6
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 153 2,2
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 482 7,0
Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 177 2,6
Koulutus 564 8,2
Terveys- ja sosiaalipalvelut 1 257 18,3
Taiteet, viihde ja virkistys 139 2,0
Muu palvelutoiminta 188 2,7
Toimiala tuntematon 58 0,8
Työpaikat yhteensä 6 859   100,0


Työpaikkaomavaraisuus v. 2016 85,8  %
Lähde: Tilastokeskus


Työttömyysaste v. 2018  syyskuu  8,3  %  Suurimpia työnantajia Työntekijöiden
määrä 31.12.2017

Valkeakosken kaupunki* 
Saarioinen Oy
UPM  
Bemis Valkeakoski Oy 
Tays Valkeakoski  
Walki Oy 
Adara Pakkaus Oy 
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
VaBe Oy
Valmet Technologies Oy 

1 429       
   354       
   329     
   284     
   204       
   174         
   133       
   129  
   129  
     95

*henkilötyövuodet Viimeksi muokannut: Merja Ojansivu, 5.12.2018 12:03