Tilastot

Yleistä


Kuntamuoto
Perustamisvuosi
Kuntamuodon muutokset   
Veroprosentti
kaupunki
1923 kauppala 
1963 kaupunki
20,25

Valkeakosken kaupungin alue 31.12.2018

Pinta-ala
Maa-alue
Vesialue
Kaupungin omistama maa-alue
Asemakaavoitettu alue 
Asukkaita maa-km 2  kohti
Vesistöjen rantaviivan pituus

372 km2
272 km2
100 km2
2 551 ha
1 770 ha 
78
283 kmVäestö

Vuosi Asukasluku 31.12. Muutos Muutos %

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
 2012
2013
 2014 
2015 
2016
 2017 
2018

21 168
20 968
20 785
20 731
20 626
20 493
20 424
20 419
20 474
20 472
20 408
20 394
20 394
20 542
20 631
20 844
21 022
21 172
21 129
21 162
21 332
21 346
21 136
21 137

-82
-200
-183
-54
-105
-133
-69
-5
+55
-2
-64
-14
0
+148
+89
+213
+178
 +150
-43
+33
+170
+14
-210
+ 1

-0,4
-0,9
-0,9
-0,3
-0,5
-0,6
-0,3
0,0
+0,3
0,0
-0,3
-0,1
0,0
+0,7
+0,4
+1,0
+0,8
+0,7
-0,2
+0,2
+0,8
+0,1
-1,0
0,0Asukasluku 30.6.2019  Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 21 045 

Väestön ikäjakauma 31.12.2018
Ikäryhmä Lukumäärä %


0 - 6 
7 - 17
18 - 44
45 - 64
65 - 74
75-
Yhteensä

 
1 410 
 2 698   
 6 106  
5 334 
3 246
2 343
21 137


  6,7 
 12,8 
   28,9
25,2
15,4 
 11,1
100,0


Elinkeinoelämä Työpaikat toimialan mukaan 31.12.2016


Toimiala

Lukumäärä

%

Maa- metsä- ja kalatalous, kaivostoiminta 110 1,6
Teollisuus 2 135 31,5
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, vesi- viemäri- ja jätehuolto 58 0,8
Rakentaminen 297 4,4
Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen korjaus 581 8,6
Kuljetus- ja varastointi 227 3,4
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 178 2,6
Informaatio- ja viestintä 36 0,5
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 45 0,7
Kiinteistöalan toiminta 45 0,7
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 157 2,3
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 461 6,8
Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 172 2,5
Koulutus 558 8,2
Terveys- ja sosiaalipalvelut 1 305 19,3
Taiteet, viihde ja virkistys 138 2,0
Muu palvelutoiminta + kotitaloudet työnantajina 218 3,2
Toimiala tuntematon 55 0,8
Työpaikat yhteensä 6 771   100,0


Työpaikkaomavaraisuus v. 2016 85,8  %
Lähde: Tilastokeskus


Työttömyysaste v. 2019  kesäkuu  9,2  %  Suurimpia työnantajia Työntekijöiden
määrä 31.12.2018

Valkeakosken kaupunki* 
Saarioinen Oy
UPM   
Tays Valkeakoski  
Bemis Valkeakoski Oy  
Walki Oy 
Adara Pakkaus Oy 
VaBe Oy 
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
Valmet Technologies Oy 

1 473        
   339        
   321      
   255      
   253        
   162          
   142        
   129   
   110   
   109

*henkilötyövuodet Viimeksi muokannut: Merja Ojansivu, 2.8.2019 10:37