Kerhot ja avoin päiväkoti

Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta on vaihtoehto perheille, joilla ei ole tarvetta jokapäiväiseen tai kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.

Kotihoidossa olevalla 2-6-vuotiaalla lapsella on kerhossa mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan lapsiryhmässä. Kerhojen toiminnasta vastaavat varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja yhdessä avustavan työntekijän kanssa.

Kerhotoimintaa määrittävät valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä Valkeakosken varhaiskasvatussuunnitelma.

Keskeisiä tavoitteita ovat sosiaalisten taitojen opetteleminen ja myönteisten kokemusten saaminen sekä itsestä että ryhmässä toimimisesta. Toiminta tukee lapsen kehitystä ja oppimista, edistää lapsen tasapainoista kasvua ja hyvinvointia sekä tukee osaltaan vanhempia heidän kasvatustyössään. Kerhopäiviin sisältyy mm. musiikkia, kädentaitoja, liikuntaa ja leikkiä.

Viimeksi muokannut: Sadeharju Annika