Kerhotoiminta

Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta on vaihtoehto perheille, joilla ei ole tarvetta jokapäiväiseen tai kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.

Kotihoidossa olevalla 2-6-vuotiaalla lapsella on kerhossa mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan lapsiryhmässä.

Kerhotoimintaa määrittävät osittain varhaiskasvatuslaki ja valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä Valkeakosken varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma.

Keskeisiä tavoitteita ovat sosiaalisten taitojen opetteleminen ja myönteisten kokemusten saaminen itsestä ja ryhmässä toimimisesta. Toiminta tukee lapsen kehitystä ja oppimista, edistää lapsen tasapainoista kasvua ja hyvinvointia sekä tukee osaltaan vanhempia heidän kasvatustyössään. Kerhopäiviin sisältyy mm. musiikkia, kädentaitoja, liikuntaa ja leikkiä.

Kerhoryhmä perustetaan mikäli hakijoita on vähintään seitsemän.

Kerhotoimintaa ei järjestetä syyskaudella 2023 eikä kevätkaudella 2024.

Viimeksi muokannut: Ruhala Anu