Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelujen tehtävänä on mahdollistaa ikääntyvien kuntalaisten turvallinen asuminen kotona sekä tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Toiminnan painopiste on kotiin annettavissa palveluissa, jotka perustuvat ikäihmisten tarpeisiin yksilöllisesti.