Esittely

Valkeakoski  >  Opetus ja koulutus  >  Lukio  >  Esittely

lukutaito.jpg forum_ylhaalta.jpg tiedonportaat.jpg

Tietotien lukion toiminta-ajatus

Tietotien lukiota kehitetään aitona luokattomana, opiskelijalähtöisenä ja alueellisesti merkittävänä kampuslukiona. Oppilaitosyhteisön toiminnassa keskeistä on opiskelijan oppimisen edistäminen. Toiminnan perustan muodostavat laaja-alainen yleissivistys, jatko-opintovalmiuksien luominen sekä nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukeminen. Monipuolinen valinnaisuus, toimiminen erilaisissa oppilaitosverkostoissa ja yhteisöllisten menetelmien korostaminen tukevat toimintaidean toteuttamista.

Keskeiset opetus- ja kasvatustyön tavoitteet ja sisällöt on kirjattu opetussuunnitelmaan, johon voit tutustua alla olevasta linkistä. Se sisältää valtakunnallisten määräysten lisäksi koulukohtaiset tarkennukset ja mm. kuvauksen toimintakulttuuristamme, arvoistamme ja kuvauksen opetettavista kursseista. Lisäksi voit tustustua koulun järjestyssääntöihin.

Lukion uusi opetussuunnitelma LOPS2016

Lukion järjestyssäännöt ...


Tietotien lukion toimintakonsepti

piiras2_copy.gif : 21 kB

Viimeksi muokannut: Jaana Leppä, 9.6.2016 14:01