Esittely

Roukon koulu (1.–6. luokat) on oppilasmäärältään toinen Valkeakosken suurista perusopetuksen alakouluista. Oppilaita Roukossa on tällä hetkellä n.520. Koulu toimii tällä hetkellä väistötiloissa hajautettuna kolmeen eri toimipisteeseen - Tyryn koulu (1-3.luokat) ja Lukio/Hamk (4-6.luokat). Keväällä 2016 valmistuneissa koulun rakenteiden kuntotutkimuksissa todettiin koko vanha koulurakennus purkukuntoiseksi. Vanha osa purettiin kesällä 2016 ja tilalle rakennetaan uusi koulu. Uuden koulun arvioidaan olevan valmis 2010. Laajennusosa, joka otettiin käyttöön vuonna 2011, peruskorjattiin kesällä 2016 esiopetuksen käyttöön.

Piha-alueet puretun koulun alueella on varusteltu hyvin sekä koulun että esikoululaisten ja iltapäiväryhmien käyttöön. Pihalla välituntejaan edelleen viettävät Tyryn koulun väistötilojen 1.-3.luokkien oppilaat. Piha-alueen vieressä on liikuntatoimen hoitama hyväkuntoinen hiekkakenttä, joka talvella jäädytetään luistinradaksi. Suunnistusmaastot alkavat aivan kentän nurkalta samoin kuin talvella hoidetut latuverkostot, joita pitkin on yhteys Ruokon hiihtomaahan sekä kaupungin pohjoispään latuverkostoon.

Terveydenhoitaja on koulullamme lähes päivittäin. Toimipisteinä ovat Tyryn koulu ja Lukio. Koulupsykologi ja kuraattori ovat koululla mahdollisuuksien mukaan oppilashuollon asiantuntijoina. Kiinteistönhoitaja, siistijät ja keittiöhenkilökunta yhdessä opettajien ja avustajien kanssa huolehtivat monin tavoin kouluviihtyvyydestä. Kodin ja koulun yhteistyötä vauhdittaa vanhempainyhdistys RYTT.

Koska koulussamme on paljon väkeä, käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat ovat säännöllisesti esillä. Opetamme hyviä tapoja ja kohteliasta käyttäytymistä jokapäiväisessä toiminnassamme.

Suuren koulun vahvuus on henkilökunnan ja oppilaitten monipuolinen tietotaito ja esim. opetusmenetelmät koulun sisällä ovat moninaiset. Koulu on näin ollen profiloitunut ns. yleiskouluksi.

Koulussamme toimitaan yhteisesti sovittuja ja vuosittain tarkastettavia käytänteitä noudattaen. Toiminnan avoimuus sekä hyvät suhteet oppilaiden perheisiin ja muihin yhteistyötahoihin luovat vankan pohjan opetus- ja kasvatustoiminnalle.

Koulussamme toimitaan aktiivisesti koulukiusaamisen ehkäisemiseksi. Esiin tulleisiin tapauksiin tartutaan heti ja ne selvitetään yhdessä kotien kanssa. Vuosittain luokissa tehdään myös koulukiusaamiskyselyt, joiden tulosten pohjalta selvitetään kiusaamistapaukset, jotka eivät muuten ole tulleet ilmi. Koulumme järjestää vuosittaista Koulurauhan julistus -tilaisuuden.

Koulussamme puutumme oppilaiden väärään toimintaan, kuten nahisteluun, tönimiseen, toisille naureskeluun, hyljeksintään ja ilkivaltaan. Puuttumisen tarkoituksena on saada oppilas itse ymmärtämään tekonsa seuraus. Oppilaalle annetaan mahdollisuus sovittaa ja korvata tekonsa, pyytää anteeksi ja sitoutua väärän teon välttämiseen jatkossa. Jokainen ojentamiseen ja kurinpitotoimenpiteeseen johtanut väärä teko kirjataan. Oppilaan vakavat väärät teot ilmoitetaan aina viipymättä kotiin. Oppilaan luokasta poistaminen ja jälki-istunto merkitään Wilmaan ja tiedotetaan kotiin.

Viimeksi muokannut: Marika Semi, 19.6.2018 18:06