Historia

Sotien jälkeinen aika oli Valkeakoskella valtavan kasvun aikaa. Silloin paikkakunnalle muutti paljon väkeä ja suunnilleen kaikille halukkaille tarjottiin työtä joko Yhtyneillä tai Säterillä. Ns. suuret ikäluokat tulivat kouluikään 1950-luvulla ja silloin Valkeakoskelle rakennettiin yhden vuosikymmenen aikana viisi suurta koulurakennusta: yhteiskunnan rahoituksella ja ns. kauppalan omana työnä Sorrilan päärakennus ja opettajien asuntola, Tietolan koulu ja opettajien asuntola (nykyinen Metsä-Tietola)ja Roukon koulu ja opettaja-asuntola sekä yksityisrahoituksella Valkeakosken Yhteiskoulun B-osa ja C-osa. Valtava voimainponnistus silloiselta kauppalalta monenlaisen muun rakentamisen ohella!

Roukon koulu rakennettiin vuosina 1957-1958 Yhtyneitten Paperitehtaitten (UPM Kymmene) lahjoittamalle tontille. Silloin ei ollut mahdollisuutta rakentaa ruokasalia ja niinpä Roukossa oppilaat söivät ateriansa omalla pulpetillaan kevääseen 2002 saakka. Ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä Roukossa tammikuussa 1958 ja koulun vihkiäisjuhla oli 18.5.1958.

Koulun oppilasmäärä oli suurimmillaan noin 630 oppilasta 1960-luvun alkupuolella. Eerolan koulu liitettiin vuonna 2010 osaksi Roukon koulua ja siellä toimi kaksi luokkaa, joissa oli noin 45-50 oppilasta. Roukossa on tällä hetkellä 20 luokkaa ja niissä yli 500 oppilasta.

Roukon koulun peruskorjausta suunniteltiin kauan ja se toteutui viimein toukokuun 2002 ja elokuun 2003 välisenä aikana. Silloin koko koulu uudistettiin tekniikaltaan ja pintarakenteiltaan sekä rakennettiin uudisrakennusosa. Peruskorjauksen yhteydessä kouluun valmistui myös kauan kaivattu ruokasali ja monet tilat siirtyivät uuteen paikkaan. Samalla koulun kalustusta ja varustusta uudistettiin ja lisättiin huomattavasti.

Vuoden 2011 alussa kouluun valmistui lisäsiipi, johon tuli luokkatiloja sekä tilat eskariryhmille. 50-luvun koulurakennus tuli kuitenkin tiensä päähän peruskorjauksesta huolimatta vuonna 2015. Sisäilmaoireilu voimistui ja kaikki koulun oppilaat siirtyivät väistötiloihin marraskuun 2015 alkuun mennessä. Koko vanhan koulurakennus todettiin kuntotutkimuksissa korjauskelvottomaksi ja esiopetusosaa lukuun ottamatta koulu purettiin kesällä 2016. Esiopetus jatkaa toimintaansa siis edelleen tutuissa tiloissansa.

Koulun kaikki 26 opettajaa ovat päteviä, koulutettuja ja työhönsä motivoituneita. Näin Roukon koulu pystyy tarjoamaan monipuolisen ja turvallisen opiskeluympäristön kaupungin pohjoisten asuinalueitten lapsille. Tällä hetkellä oppilaat sekä koko koulun henkilökunta odottaa uusien oppimistilojen rakentamista. Roukon koulu sekä Tyryn koulu  tulevat jatkossa toimimaan Roukon yhtenäiskouluna vuosiluokkien 1.-9.oppilaille. 

Viimeksi muokannut: Marika Semi, 19.6.2018 18:36