Facebook pixel

Yhteistyöllä nostetta Sääksmäelle -hanke käynnistyi

Ihminen on levittänyt kätensä talvisen harjumaiseman edustalla.

Valkeakoskella on käynnistynyt uusi Yhteistyöllä nostetta Sääksmäelle –hanke, jolla pyritään saamaan lisää matkailijoita Sääksmäelle konkreettisin keinoin.

Hankkeen pohjana toimii kaupungin kesällä 2019 tilaama selvitystyö, jossa kartoitettiin, millaista matkailua tukevaa yritys- ja kulttuuritoimintaa Sääksmäellä on tällä hetkellä, millaisissa verkostoissa alueella toimitaan ja millaista toimintaa alueella on suunnitteilla ja kehitteillä. Lisäksi kerättiin tietoa alueen vahvuuksista sekä siitä, mitä alueen toimijat itse pitävät kehittämisen haasteina.

Valkeakoskella Sääksmäen matkailupotentiaali on nykyisin merkittäviltä osin vielä hyödyntämättä huolimatta alueen rikkaasta kulttuurihistoriasta, kansallismaisemastatuksesta sekä huomattavista luontoarvoista. Sääksmäen pitäjän historia ulottuu aina 400-luvulle asti, jolloin tämä Hämeen vanhimpiin kuuluva kirkkopitäjä sai alkunsa. Keskiaikaisen Sääksmäen kihlakunnan historia avaa huimat mahdollisuudet kansallisestikin merkittävän matkailukohteen rakentumiselle. Valkeakosken kaupunki uskoo, että hankkeen keinoin voidaan lisätä merkittävästi nykyisen Sääksmäen alueen houkuttelevuutta.

Uusi hanke pyrkii saamaan lisää matkailijoita Sääksmäelle konkreettisin keinoin ja lisäksi pyritään lisäämään alueen aktiivisten toimijoiden yhteistyötä. Yksi toivottu uudistus olisi saada hankkeen myötä kauan kaivattu vierasvenelaituri kirkonkylälle, jolloin Sääksmäki olisi paremmin matkailijoiden tavoitettavana myös vesiteitse. Jos hankkeen tavoitteet toteutuu, voisi tulevaisuudessa matkailija parkkeerata veneen laituriin Sääksmäen kirkon kupeeseen, vuokrata polkupyörän alle ja lähteä kiertämään hyvin viitoitettu kierrosta mobiiliopastuksen kanssa.

Hankkeen toivotaankin ennen kaikkea antavan jokaiselle mahdollisuuden löytää Sääksmäki. Sääksmäki on nimittäin kuin kätketty helmi. Sisältö on kunnossa, mutta ongelmana on, että sen luokse on vaikea löytää. Hankkeessa lähdetään laittamaan reittejä ja opastuksia kuntoon matkailijoita varten sekä opastekyltein että mobiilisovelluksien avulla ja parantamaan nettimarkkinointia.

Yksi hankkeen iso tavoite on tehdä myös uusia matkailureittejä Sääksmäelle ja yhdistää ne muihin Valkeakosken ja Pirkanmaan ulkoilureitteihin. Hankkeessa tarvitaankin hyvää vuoropuhelua maanomistajien kanssa, jotta reittejä voidaan tehdä pellonreunaan tai metsään.

Hanketta vetää Petra Pikkanen, jolla on vahva paikallistuntemus alueesta sekä yrittäjänä että asukkaana. Hanke kestää 31.10.2021 saakka, joten tekemistä riittää vajaan vuoden ajaksi. Hankkeen budjetti on noin 57 000 euroa, josta noin 41 000 on EU-rahoitusta (Leader Pirkan helmi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto). Hanke on myös sisällytetty Valkeakosken tämän vuoden elinkeino-ohjelmaan ja rahoituksen kaupungin osuus tulee elinkeinopalveluilta ja sivistystoimelta.