Yhdistyksien ja järjestöjen avustushakemukset ovat haettavissa

Avustushakemukset ovat haettavissa pe 31.3. klo 15 mennessä.

Hakemus on osoitettava sille hallintokunnalle tai neuvostolle, jonka toimintapiiriin hakija katsoo kuuluvansa. (Samaan tarkoitukseen voi hakea avustusta vain yhdeltä hallintokunnalta.)

Hallintokunnat ja neuvostot:

 • Kaupunginhallitus
  • Kaupunginkanslia, 040 335 6002
 • Koulutus- ja hyvinvointilautakunta (liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustukset)
  • Liikunta-avustukset, 040 335 6805
  • Nuorisoavustukset, 040 335 6821
  • Kulttuuriavustukset, 040 335 7020
 • Vammaisneuvosto
  • Muistorahaston avustus vammaisten henkilöiden kulttuuri-ja vapaa-ajan palveluihin, 040 335 7002

Seuraavia hakemuksia voi tehdä ympäri vuoden:

 • Kohdeavustukset on haettava ennen hankkeen tai tapahtuman aloittamista.
 • Leiritoiminta-avustusta on haettava erillisellä lomakkeella viimeistään kahden kuukauden kuluessa nuorisoleirin päättymisestä, marras- ja joulukuussa järjestettyjen leirien avustushakemukset tulee jättää 15.12.2023 mennessä.
 • Liikuntatoimen koulutusavustus 30.11.2023 mennessä.
 • VLK100 –vuoteen liittyvät hankeavustukset tulee jättää kevään ja kesän osalta 31.3. ja syksyn ja talven osalta 31.8. mennessä. Avustukset haetaan käyttäen kaupunginhallituksen lomaketta.

Avustushakemuksiin on liitettävä seuraavat jäljennökset:

 • talousarvio- ja toimintasuunnitelma, josta tulee käydä ilmi avustettava toiminta
 •  toimintakertomus ja tilinpäätös
 • toiminnantarkastajien lausunto
 • ilmoitus yhteisön puheenjohtajasta, rahastonhoitajasta ja tilintarkastajista sekä pankkitilin numero.

Tietoa avustushakemusten jättämisestä löydät Valkeakosken kaupungin verkkosivuilta:

Hakemusten jättö:

 • Sähköisesti: Valkeakosken kaupungin verkkosivujen verkkolomakkeella tai valkeakosken.kaupunki@valkeakoski.fi.
 • Postitse: Valkeakosken kaupunki/ kirjaamo, PL 20, 37601 Valkeakoski.
  Kuoreen merkintä: avustusasiat + hallintokunta, jolle hakemus osoitetaan.
 • Toimitus suoraan: Kaupungintalo, osoite Sääksmäentie 2, (hakemuksen voi jättää A-portaan pääovessa olevasta postiluukusta).