Vireä koulukerhotoiminta jatkuu syksyllä

Aluehallintoviraston myöntämän rahoituksen turvin Harrastava Valkeakoski -koulukerhotoiminta jatkuu ensi lukuvuonna kouluissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön määräraha Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle oli tänä vuonna noin 4 milj. euroa ja haettujen avustusten summa yhteensä noin 6,5 milj. euroa. Määrärahaa oli siis käytettävissä vähemmän kuin aiemmin ja kilpailu rahoituksesta oli tiukka. Aluehallintoviraston mukaan avustuksen määrä perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen keskinäiseen arviointiin. Näin pyritään yhtenäistämään koko maan kaikkien hankkeiden avustussummia ja toimintaa myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueen sisällä.

Valkeakosken kaupungin saama Harrastava Valkeakoski -avustus ensi lukuvuodelle on 60 000 euroa, mikä varmistaa koululaisillemme kerhotoimintaa samassa laajuudessa kuin kuluvalla kaudella. Avustus kattaa kerhokuluista 80% ja sen edellytyksenä on kaupungin 20 % omarahoitus kerhotoimintaan. Kaupunki siis tukee koululaisten kerhotoimintaa merkittävästi yhteisenä tavoitteena koululaisten hyvinvoinnin edistäminen. Lukuvuosittain toteutamme koulukerhorahoituksen turvin noin 40 – 50 kerhoa ja koululaisia niihin osallistuu yhteensä yli 500.

Seuraavan lukuvuoden kerhosuunnittelu on lähtenyt käyntiin. Jatkamme toivottujen ja suosittujen kerhojen osalta tuttuun tapaan, mutta myös uusia kerhoja ja toimijoita mahtuu mukaan. Myös koululaisten omat toiveet ja ideat harrastuskerhoiksi ovat aina tervetulleita.

Lisätietoja kerhokoordinaattoreilta:

  • Eija Päiväniemi, 040 335 6277, eija.paivaniemi@edu.valkeakoski.fi
  • Anne Ahonen, 040 335 6311, anne.ahonen@edu.valkeakoski.fi.