Facebook pixel

Vastaa kyselyyn eteläisen Pirkanmaan vesien tilasta

Maisema Urjalan Kortejärveltä.

Onko lähivesistössäsi sinilevää? Ovatko rannat kasvamassa umpeen? Pirkanmaan ELY-keskus kartoittaa eteläisen Pirkanmaan vesistöjen käyttäjien kokemuksia vesien tilasta ja kunnostustarpeesta. Vastaa kyselyyn!

Kysely on osa eteläisen Pirkanmaan vesienhoitoverkosto -hanketta. Hankealue ulottuu Lempäälän, Vesilahden, Akaan, Valkeakosken, Urjalan, Pirkkalan ja Nokian kuntien alueelle.

Kyselyn tarkoituksena on paikantaa vesistöt, joissa vastaajat ovat havainneet esimerkiksi rehevöitymisestä johtuvia ongelmia. Se on suunnattu alueen asukkaille, mökkeilijöille, vesien virkistyskäyttäjille ja muille alueen vesienhoidosta kiinnostuneille.

Kyselyllä halutaan myös löytää uusia vesistökunnostuskohteita sekä selvittää vastaajien halukkuutta osallistua vesienhoitotoimenpiteisiin. Tarkoituksena on myös tavoittaa erilaisia vesienhoidosta kiinnostuneita yhdistyksiä ja järjestöjä.

Eteläisen Pirkanmaan vesienhoitoverkosto -hankkeen tarkoituksena on tehostaa vesienhoidon toimenpiteiden toteutumista alueella. Hanke tuo yhteen alueen vesienhoidon toimijoita ja vesiensuojelusta kiinnostuneita tahoja. Kyselystä saatuja vastauksia hyödynnetään hankkeen toiminnan suunnittelussa.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä: https://arcg.is/0urbPb0

Kyselyyn voi vastata lokakuun 2021 loppuun saakka.

 

Yhteyshenkilöt:

Vesienhoidon suunnittelija Kati Ojala, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 029 503 6334
Vesienhoidon asiantuntija Salla Taskinen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 029 503 6150
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi