Facebook pixel

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys – millainen on tulevaisuuden koulu- ja päiväkotiverkko?

Ilmakuva Roukon yhtenäiskoulusta

Tavoitteena palveluverkko, joka on oikein mitoitettu, nykyaikainen ja joka tukee lasten ja nuorten kasvua, oppimista ja kehittymistä.

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen päämääränä on kuvata Valkeakosken nykyinen palveluverkko, ennakoida tulevaa palvelutarpeen kehitystä ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisumalleja palveluverkon kehittämiselle. Palveluverkkoselvitys perustuu kaupunkistrategiaan sekä kaupungin vuosien 2019 ja 2020 talousarvioissa määrittelemään suunnittelukauden toimenpiteeseen.

Palveluverkkoselvitystä tarvitaan, jotta kaupunki voi tehdä oikea-aikaisesti tarvittavat päätökset ja investoinnit palveluverkkonsa kehittämiseksi muuttuvassa palvelukysynnässä. Tavoitteena on palveluverkko, joka on oikein mitoitettu, nykyaikainen ja joka tukee lasten ja nuorten kasvua, oppimista ja kehittymistä. Tällä hetkellä kasvun ja opin polku ei ole yhtenäinen eivätkä palvelut ole yhdenvertaisesti saatavissa. Tavoitteenamme on pedagoginen ja kasvatuksellinen jatkumo varhaiskasvatuksesta opetuksen kautta toiselle asteelle.

Taustalla lasten määrän ja tilatarpeen väheneminen

Valkeakosken väestömäärä on ollut hienoisessa nousussa 2000-luvun ajan, mutta viimeisenä parina vuonna kasvu on kääntynyt lasku-uralle. Sama kehitys koskee 0-15-vuotiaiden määrää eli lasten ja nuorten ikäluokkia, jotka ovat varhaiskasvatus-, esiopetus- tai perusopetusiässä. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän supistuminen on jo suurelta osin tapahtunut, kun taas perusopetuksessa oppilasmäärä tulee vielä kasvamaan yläkouluikäisissä ennen kääntymistä laskuun. Tämä johtuu siitä, että perusopetuksen alaluokilla on vuosiluokkia, jotka ovat kooltaan suurempia kuin nykyiset peruskoulun yläkoulun vuosiluokat. Vastaavasti varhaiskasvatuksessa olevat aiempaa pienemmät ikäluokat johtavat siihen, että perusopetuksen oppilasmäärä tulee suurella varmuudella laskemaan koko 2020-luvun. Tällä kehityksellä on suuret vaikutukset perusopetuksen palveluverkkoon, kun taas varhaiskasvatukselle vaikutukset ovat vähäisemmät.

Palveluverkkovaihtoehdot

Varhaiskasvatuksen palveluverkko mukautetaan laskevaan palvelukysyntään siten, että huonokuntoisimmista ja toiminnallisesti heikoimmista päiväkotikiinteistöistä luovutaan harkiten ja seuraten palvelukysynnän kehittymistä. Palvelukysynnän mahdollinen kasvu katetaan mahdollistamalla varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen nykyistä laajemmin koulukiinteistöjen yhteydessä oppilasmäärän pienennyttyä. Kaikissa palveluverkkovaihtoehdoissa esitetään luovuttavan vaiheittain Sassin, Sointulan, Rauhalan ja Tarttilan päiväkodeista. Varhaiskasvatus ja esiopetus tekee jatkuvaa yhteistyötä perusopetuksen kanssa tavoitteenaan lapselle muodostuva johdonmukainen, kasvua, kehitystä ja oppimista tukeva kasvun ja oppimisen jatkumo.

Perusopetuksen kaikissa palveluverkkovaihtoehdoissa hyödynnetään vapaa-aikakeskuksen tiloja. Vapaa-aikakeskuksen sijainti lähellä Sorrilan koulukiinteistöä sekä kaksi jo peruskorjattua rakennusta ovat keskeinen syy sille, miksi vaihtoehdoissa A ja B uudisrakennusta esitetään Sorrilan tontille. Kärjenniemen ja Tarttilan yksiköiden tilanne tarkastellaan uudestaan, kun kiinteistöjen kunto edellyttää peruskorjausta ja/tai kun uudistettu palveluverkko on toiminnassa. Tarkastelu on perusteltua tehdä samalla kertaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen osalta. Kaikissa vaihtoehdoissa Sorrilan uudisrakennuksen yhteyteen rakennetaan täysimittainen liikuntasali, jonka voi jakaa kolmeen lohkoon. Tästä syystä nykyinen liikuntatilojen määrä säilyy ennallaan iltakäyttöä varten.

Palveluverkkovaihtoehto A – Kaksi yhtenäiskoulua

Palveluverkkovaihtoehto A perustuu palvelukysyntään mukautuvaan varhaiskasvatuksen palveluverkkoon ja kahden yhtenäiskoulun malliin. Vaihtoehto A:ssa Roukon yhtenäiskoulun lisäksi kaupunkiin rakennetaan toinen yhtenäiskoulu nykyisen Sorrilan koulun tontille. Kaupungin muista kouluista pääsääntöisesti luovutaan uuden yhtenäiskoulun käyttöönoton yhteydessä. Nykyiset oppilaaksiottoalueet mukautuvat siten, että Tietolan oppilaat, pienluokkien oppilaita lukuun ottamatta, siirtyvät Roukon yhtenäiskouluun. Rauhalan, Leppälän ja Naakan oppilaat sekä Tietolan pienluokkien oppilaat siirtyvät Sorrilan yhtenäiskouluun uudisrakennuksen valmistuessa.

Palveluverkkovaihtoehto B – Yksi yhtenäiskoulu ja yksi alakoulu

Palveluverkkovaihtoehto B perustuu palvelukysyntään mukautuvaan varhaiskasvatuksen palveluverkkoon ja yhden yhtenäiskoulun sekä yhden alakoulun malliin. Vaihtoehto B:ssä Roukon yhtenäiskoulun lisäksi kaupunkiin rakennetaan yksi alakoulu nykyisen Sorrilan koulun tontille. Koulussa toimii myös vuosi-luokkien 7-9- erityisluokat. Roukkoon rakennetaan myös lisätiloja ja tehdään tilamuutoksia. Kaupungin muista kouluista pääsääntöisesti luovutaan uuden yhtenäiskoulun käyttöönoton yhteydessä. Nykyiset oppilaaksiottoalueet mukautuvat siten, että Tietolan oppilaat siirtyvät Sorrilan kouluun. Lisäksi kaupungin kaikki vuosiluokkien 7-9 oppilaat opiskelevat Roukon yhtenäiskoulussa. Rauhalan ja Leppälän oppilaat siirtyvät Sorrilan kouluun uudisrakennuksen valmistuessa.

Palveluverkkovaihtoehto C – Yhtenäiskoulu, yläkoulu ja alakoulu

Palveluverkkovaihtoehto C perustuu palvelukysyntään mukautuvaan varhaiskasvatuksen palveluverkkoon ja yhden yhtenäiskoulun, yhden alakoulun ja yhden yläkoulun malliin. Vaihtoehto C:ssä Roukon yhtenäiskoulun lisäksi kaupunkiin rakennetaan uusi alakoulu nykyisen Sorrilan koulun tontille, minkä lisäksi Naakan yläkoulu peruskorjataan. Sorrilan koulussa toimii myös vuosiluokkien 7-9- erityisluokat. Kaupungin muista kouluista pääsääntöisesti luovutaan uuden yhtenäiskoulun käyttöönoton yhteydessä. Nykyiset oppilaaksiottoalueet mukautuvat siten, Rauhalan ja Leppälän oppilaat sekä Tietolan pienluokkien oppilaat siirtyvät Sorrilan kouluun uudisrakennuksen valmistuessa.

Yleisötilaisuus

Palveluverkkoselvitys on esitelty kokonaisuudessaan päättäjille ja poliittisille ryhmille. Selvitystä esiteltiin yleisölle infotilaisuudessa Tietotien lukion Forumilla tiistaina 11.8.2020 klo 17 alkaen. Tilaisuutta voi seurata etänä netin kautta alla olevasta linkistä ja tilaisuus on nähtävillä tallenteena samasta linkistä tilaisuuden jälkeen.

Seuraa yleisötilaisuutta etänä

Lisäys 12.8.2020

Palveluverkkoselvitysmateriaalit ovat luettavissa alla olevista linkeistä:

Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys tiivistelmä (pdf, 2202 kB)
Valkeakosken varhaiskasvatuksen esi- ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys (pdf, 2556 kB)

Lisätietoja:
Sivistysjohtaja Markku Valkamo, markku.valkamo@valkeakoski.fi, p. 040 335 7000
Varhaiskasvatuspäällikkö Tuija Portell, tuija.portell@valkeakoski.fi, p. 040 335 6201