Varautuminen koronatodistuksen käyttöönottoon kaupungin toiminnassa

Palvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi Valkeakosken kaupungin eräissä palveluissa voidaan edellyttää EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen tai tilaan pääsemiseksi, mikäli toimivaltaiset viranomaiset asettavat kokoontumis- tai yleisömäärärajoituksia.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.11.2021 varautua EU:n digitaalisen koronatodistuksen (koronapassin) käyttöönottoon kaupungin toiminnassa. Koronapassin edellyttäminen voi koskea Valkeakosken kaupungin kulttuuritoimen palveluita, liikunta- ja nuorisopalveluita sekä kaupungin vieraanvaraisuustoimintaa. Koronapassin esittämisen edellyttäminen on vaihtoehto aluehallintoviranomaisten asettamille rajoituksille. Koronapassin edellyttäminen päättyy rajoitusten poistuessa tai viranomaisohjeiden muuttuessa.

EU:n digitaalista koronatodistusta käytetään Suomessa koronapassina 16.10.2021 alkaen. Koronarajoitusten kohteina olevat toimijat voivat ottaa koronapassin käyttöön vapaaehtoisesti. Koronapassi on vaihtoehto viranomaisten asettamille koronarajoituksille Suomessa. Rajoitusten kohteena olevat toimijat voivat pyytää asiakkailtaan koronapassin näyttämistä sisäänpääsyn yhteydessä. Jos viranomainen joutuu sulkemaan tilan tai kieltämään yleisötilaisuuden kokonaan, koronapassi ei ole käytössä.

Koronapassia voi edellyttää esimerkiksi ravintoloissa ja yökerhoissa sekä yleisötilaisuuksissa, kuntosaleilla ja muissa urheiluun tai liikuntaan käytettävissä sisäliikuntatiloissa, uimahalleissa ja kylpylöissä, tanssipaikoissa ja ryhmäharrastustoimintaan käytettävissä tiloissa, huvi- ja teemapuistoissa, eläintarhojen sisätiloissa, sisäleikkipuistoissa ja sisäleikkipaikoissa sekä museoissa, näyttelytiloissa ja muissa vastaavissa kulttuuritiloissa.

Valkeakosken koronatilanteen mahdollisesti pahentuessa ja rajoitusten tiukentuessa kaupungin linjaus koronapassin edellyttämisestä kaupungin omassa palvelu- ja muussa toiminnassa, mm. kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa, on edellytys, jotta palvelutoiminnan jatkuvuus voidaan turvata. Palvelutoiminnan ohella koronapassi mahdollistaisi toiminnan jatkuvuuden kaupungin vieraanvaraisuustoiminnassa ja kaupungin itse järjestämissä kutsuvierastapahtumissa. Koronapassin edellyttäminen voi osaltaan edistää myös rokotekattavuuden lisääntymistä.

Koronapassia edellytettäisiin Valkeakoskella tilanteessa, jossa viranomaiset asettavat kokoontumis- tai yleisömäärärajoituksia, ja koskisi seuraavia Valkeakosken kaupungin toimintoja:

  • Kulttuuritoimen palveluita, liikunta- ja nuorisopalveluita sekä kaupungin vieraanvaraisuustoiminta, joissa otetaan käyttöön rajoitusten vaihtoehtona koronapassi, mikäli yleisörajoituksia asetetaan toimivaltaisen viranomaisen toimesta.
  • Koronapassin edellyttäminen ei koske kirjaston lainaustoimintaa, mutta kirjaston yleisötapahtumia se koskee.
  • Liikuntapalveluita, mukaan lukien uimahalli, kuntosalit ja kaupungin järjestämät liikunnanohjausryhmät.
  • Koronapassi voi koskea vain yli 16-vuotiaita.
  • Koronapassin esittämistä ei edellytetä sellaisissa tiloissa ja paikoissa, joiden voidaan katsoa olevan tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta välttämättömiä tai olennaisia.

Koronapassin käyttöönotosta ei aiheudu ylimääräisiä henkilö- tai muita kustannuksia pääsymaksullisissa tilaisuuksissa, joissa on erillinen lipuntarkastus.

Pääsymaksuttomissa matalan kynnyksen tilaisuuksissa on kaupungin varauduttava lisävalvontaan. Sisäänpääsykäytäntöjen tulee mahdollistaa koronapassin esittämisen, joten tarvittaessa tulee varautua lisähenkilöiden osoittamiseen koronapassin tarkistamiseen.

Kaupungin päätös koronapassin edellyttämisestä ei koske kaupungin tiloissa vuokralaisten kuten seurojen järjestämää toimintaa eikä tapahtuma-alueiden maanvuokrausta. Kaupunki kuitenkin vahvasti suosittelee tiloissaan toimivia tapahtumajärjestäjiä ottamaan koronapassin käyttöön yleisötapahtumissa.

Mikäli kaupunki järjestää omaa vieraanvaraisuustoimintaa, tulee niissäkin edellyttää koronapassin esittäminen. Jos kutsuvierastapahtuma toteutetaan yhdessä eri kumppaneiden kanssa, koronapassin edellyttämisestä neuvotellaan näiden muiden järjestäjätahojen kanssa yhdessä.