Varaudu vesihuollon häiriöihin sähkökatkojen aikana

Vesihuoltolaitos on varautunut sähkökatkoihin ja usein hanavettä tulee normaalisti sähkökatkon ajan. Sähkökatkon aikana on kuitenkin hyvä välttää veden käyttöä, jotta viemärit ja jätevedenpumppaamot eivät pääse tulvimaan.

Pidä osana kotivaraa juomavettä sekä puhtaita kanistereita ja ämpäreitä veden säilytykseen

Vesihuoltolaitosten varautumisesta huolimatta etenkin pitkät sähkökatkot voivat keskeyttää veden tulon. Kaikissa kotitalouksissa onkin hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.

Sähkökatko ei vaikuta hanaveden laatuun. Vesijohtovesi on turvallista juoda sähkökatkon aikanakin. Mikäli vedessä on tavallisesta poikkeavaa väriä, se johtuu yleensä verkostossa tapahtuneiden virtaamamuutosten irrottamista sakoista. Ongelma poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes sen laatu on normaali. Vesihuoltolaitos ja kunnan terveydensuojeluviranomainen tiedottavat tarvittaessa talousveden laatuun liittyvistä asioista.

Vältä veden käyttöä sähkökatkon aikana, jotta jätevedet eivät pääse tulvimaan

Jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla kiinteistöstä viemäriin ja viettoviemäreissä, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitaan lisäksi pumppuja. Suurin osa näistä pumpuista lakkaa toimimasta sähkökatkotilanteessa. Jotta viemäriverkoston varastokapasiteetti ei sähkökatkotilanteessa ylity ja johda jätevesiylivuotoihin tai jopa viemäreiden tulvimiseen kiinteistöillä, on tärkeää välttää veden käyttöä sähkökatkon ajan, vaikka veden toimitus jatkuukin. Esimerkiksi suihkussa käyntiä, kylpyä ja vessanpytyn vetämistä on syytä välttää lyhyenkin sähkökatkon ajan.

Kiinteistön omistajan huomioitava lisäksi pumppaus ja lämpötila

Kiinteistöillä mahdollisesti olevien viemäreiden tulvimisen estolaitteiden toimivuus on syytä tarkistaa ja varmistaa ennen sähkökatkoja. Mikäli kiinteistöllä on oma jätevedenpumppaamo, voi vedenkäytön jatkaminen aiheuttaa nopeastikin viemärin tulvimisen kyseisellä kiinteistöllä.

Vaikka toimitettu kylmä vesijohtovesi on hyvälaatuista, kiinteistöillä pitää huolehtia, että lämpimän käyttöveden järjestelmien lämpötila ei energiansäästöstä huolimatta laske niin alhaiseksi, että olosuhteet ovat suotuisat legionellabakteerien kasvulle. Legionellabakteerien kasvua vesijärjestelmissä voi torjua huolehtimalla, että lämpimän veden lämpötila on säännöllisesti vähintään 55 °C koko vesijärjestelmässä.

Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle. Paras keino estää jäätyminen on eristää vesiputket hyvin ja pitää vesimittaritila lämpimänä.

Lisätietoja

Lisätietoa vesihuollosta ja sähköstä Vesilaitosyhdistyksen sivuilta

Lisätietoa siitä, mihin vesihuollossa yleensä tarvitaan sähköä ja miten vesihuoltolaitokset ovat varautuneet sähkökatkoihin

Lisätietoa legionellan torjumisesta THL:n sivuilla