Facebook pixel

Valkeakoski kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Valkeakosken kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi. Hanke toteutetaan 1.8.2021 – 31.5.2024.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa mukana olevat päiväkodit valitaan kevään 2021 aikana. Kokeiluun osallistuvien päiväkotien huoltajia tiedotetaan tarkemmin valinnan jälkeen. Kokeilu koskee noin 20 prosenttia vuonna 2016 ja 2017 syntyneistä lapsista siten, että elokuussa kokeilussa aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset.

Kokeilun aikana kehitetään esiopetuksen laatua ja vahvistetaan koulutuksellista tasa-arvoa. Tavoitteena on vahvistaa lapsen positiivista käsitystä itsestään oppijana, ja hän saa tarvitsemaansa tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kaksivuotisessa esiopetuksessa opitaan toiminnallisesti leikkien ja tutkien. Valkeakoski laatii kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten oman opetussuunnitelma.