Valkeakoski aloittaa lasten käytösoireiden varhaisen seulonnan ja vanhempainohjauksen

Voimaperheet on lapsuusiän käytösongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon kehitetty tukimuoto.

Valkeakosken neuvolassa otetaan tammikuun aikana käyttöön Voimaperheet-toimintamalli.  Siihen sisältyy perheen psykososiaalisen tuen tarpeen arviointi kaikille perheille osana neuvolan nelivuotistarkastusta, sekä vanhempainohjaus netin ja puhelimen välityksellä perheille, jotka kokevat lapsen käytöksen kuormittavana.

Neljä vuotta täyttävien lasten perheisiin lähetetään Voimaperheet-kyselylomake, jonka perhe täyttää ja ottaa mukaan neuvolan terveystarkastukseen. Terveydenhoitaja hyödyntää vastauksia lapsen vahvuuksien ja vaikeuksien ja perheen tuen tarpeen arvioinnissa nelivuotisneuvolassa.

Vanhempainohjaukseen perustuvaa Voimaperheet-ohjelmaa tarjotaan perheelle, kun ohjelmaan pääsyn kriteerit täyttyvät lomakevastausten perusteella ja vanhemmat kokevat lapsen käytöksen kuormittavan arkea.

Vanhempainohjauksen toteuttaa Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen Voimaperheet-työryhmä.

  • Voimaperheet-ohjelman lähtökohta on, että lapsen käytös muuttuu, kun vanhempi löytää perheen tilanteeseen sopivia työkaluja tämän käytöksen ohjaamiseen ja muuttaa kasvattajana omaa toimintaansa, tiivistää tutkimuskoordinaattori Malin Kinnunen vanhempainohjauksen idean.

Tutkimustulokset kannustavat varhaiseen vanhemmuuden tukeen

Lapsuusiän käytösongelmat on mahdollista tunnistaa väestöstä jo ennen kouluikää, jolloin niiden hoitaminen on helpointa. Vanhempainohjaus on tutkitusti tehokkain tapa hoitaa alle kouluikäisten lasten käyttäytymisen vaikeuksia. Hoitamattomat ongelmat ovat yhteydessä kohonneeseen aikuisiän sosiaalisten ja mielenterveyden ongelmien riskiin.

Voimaperheet perustuu tehokkaiksi todettuihin vanhempainohjantamenetelmiin ja sen vaikuttavuudesta on saatu vahva tutkimusnäyttö. Parhaillaan Voimaperheet-työryhmä tutkii toimintamallin käyttöä eri puolilla Suomea.

Lisätietoa Voimaperheet-toimintamallista:
https://sites.utu.fi/voimaperheet/huomaahyva/
voimaperheet@utu.fi