Valkeakosken terveyskeskus palkittiin viiden tähden koulutuspaikkana

Viiden tähden koulutuspaikan kunniakirjan

Nuorten lääkärien yhdistys tekee vuosittain koulutuspaikkakyselyn kaikille erikoistuville lääkäreille. Tänä vuonna Valkeakosken terveyskeskus palkittiin yhtenä viidestä täydet pisteet kyselyssä saaneena koulutuspaikkana. Saavutuksesta on uutisoitu jo niin Kymmenen uutisissa kuin Aamulehdessäkin.

Valkeakosken terveyskeskuksessa on tehty vuosia töitä nuorten lääkärien koulutuksen ja ohjaamisen kehittämisen eteen. Tämä näkyy kaikkien lääkärien työhyvinvointina, lääkärien sitoutumisena ja rekrytoinnin helppoutena.

Terveyskeskuksessa nuorella lääkärillä on riittävästi aikaa potilaan kohtaamiseen ja hänen asioidensa hoitamiseen yhdellä kerralla kuntoon. Myös paperityölle kuten reseptien uusimiselle ja lausuntojen laatimiselle on varattu riittävästi aikaa. Jokaiselle erikoistuvalle lääkärille on nimetty ohjaaja, jonka kanssa on sovittu ohjausaika viikoittain. Myös Lääkäriliiton suosituksesta kymmenestä toimipaikan ulkopuolisesta koulutuksesta vuodessa pidetään kiinni.

Hyvä arvio koulutuspaikkakyselyssä on koko työyhteisön ansiota. kokeneet hoitaja ovat työparimallilla toimivassa terveyskeskuksessa tärkeä tuki aloittelevalle lääkärille. Hoitajat tuntevat potilaat pitkältä ajalta ja osaavat arvioida kuinka pitkä aika potilaan asioiden hoitamiseen kannattaa varata. Koko työyhteisön ilmapiiri on nuoria lääkäreitä kannustava ja asenne kehitysmyönteinen. Sisäiset koulutukset suunnitellaan työntekijöiden toiveita kuunnellen ja järjestetään moniammatillisesti niin sairaanhoitajien, lääkärien, fysioterapeuttien kuin sosiaalityöntekijöidenkin kanssa.

Viime syksynä mediassa levinnyt kohu perusterveydenhuollon kriisistä ei siis koske suinkaan kaikkia terveyskeskuksia. Sana hyvästä koulutuspaikasta leviää lääkärien keskuudessa ja uusi sijainen tuo mukanaan monesti muutaman muunkin. monet sijaiset ovat sitten jääneet virkaankin. Terveyskeskuslääkärin työ on sisällöltään väistämättä kuormittavaa. Tämän sietämiseksi nimetty ohjaaja on erityisen tärkeä. Nuorilla lääkäreillä työohjelma on kokeneita lääkäreitä kevyempi, koska vastavalmistuneilta ei voi odottaa samaa työskentelynopeutta kuin vuosia terveyskeskustyötä tehneeltä, potilaansa hyvin tuntevalta erikoislääkäriltä. Terveyskeskuksessa mahdollisimman pitkään jatkava sijaiset ja työhönsä sitoutuneet lääkärit takaavat hoidon jatkuvuuden, mikä on aina potilaiden etu.