Valkeakosken terveyskeskuksen remontin eteneminen

Valkeakosken terveyskeskuksen remontin 5. vaihe on valmistunut. Remontti jatkuu 25.7.2022 6. vaiheella.

Terveyskeskuksen 5. vaiheen (neuvolan tiloja koskeva) remontti on valmistunut. Neuvola palaa 2B krs:n remontoituihin tiloihin viikolla 25 (20.-23.6.2022). Myös hygieniahoitaja siirtyy takaisin kerrokseen 2B. Psykologin, depressiohoitajan ja diabeteshoitajan vastaanotot jatkavat toimintaansa 1. krs:ssa avosairaanhoidon tiloissa. Ravitsemusterapeutti ja työttömien terveystarkastuksista vastaava terveydenhoitaja jatkavat toimintaansa nykyisissä väistötiloissa vanhalla vuodeosastolla.

Remontin 6. vaihe alkaa 25.7.2022. Kuudennen vaiheen remontti koskee 2A krs:n tiloja.

Huom! Remonttiaikana hissillä pääsee 2B krs:een, mutta ei kerrokseen 2A, joka on työmaa-aluetta. Hissillä pääsee siis neuvolaan ja hammashoitolaan. Kuudennen vaiheen remontin on arvioitu valmistuvan tammikuun lopussa.

2A krs:n toiminnat siirtyvät väistötiloihin seuraavasti:

  • puheterapeutit siirtyvät 2B kerrokseen, jonne he jäävät myös remontin valmistuttua
  • Hirvihuhta Minna 2B krs:een (huoneeseen 2.008).