Valkeakosken kaupungin koronavirusepidemian johdosta antamat lomautukset on purettu

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Valkeakosken kaupunki toteutti maaliskuun puolessa välin rajoitustoimenpiteitä, jotka vähensivät työvoiman tarvetta eräissä palveluissa vielä sen jälkeen kun lomajärjestelyt ja tehtävien siirrot oli toteutettu.

Käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen kaupunginhallitus päätti enintään 100 henkilön lomauttamisesta töiden tilapäisen vähenemisen vuoksi enintään 90 päivän ajaksi. Lomautukset tuli toteuttaa 30.9.2020 mennessä.

Rajoitustoimenpiteiden purun seurauksena mm. koulujen lähiopetus on käynnistynyt ja varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on lisääntynyt. Kaupungilla ei ole tässä tilanteessa perusteita lomauttaa henkilöstöään työn tilapäisen vähenemisen vuoksi. Annetut lomautusilmoitukset on purettu.