Facebook pixel

Valkeakosken kaupungin koronapandemiaan liittyvät suositukset ja rajoitukset

Valkeakosken kaupungin valmiusjohtoryhmä linjasi 6.10.2021 koronapandemiaan liittyviä ohjeistuksia.

Maskisuositus

Yleiset tilat ja liikennevälineet

12 vuotta täyttäneille henkilöille kasvomaskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa:

 • Julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä matkustajille että kuljettajille.
 • Kaikissa yleisissä sisätiloissa, joissa oleskelee paljon ihmisiä lähellä toisiaan.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella.

Ulkotilat

 • Kasvomaskin käyttöä suositellaan 12 vuotta täyttäneille henkilöille ulkotiloissa tilanteissa, joissa syntyy pitkäkestoisia ruuhkia, joissa liikkuminen vaikeutuu.

Koulut (peruskoulu ja toinen aste)

 • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella kouluikäisistä 12-15 -vuotiaista on täysi rokotussuoja vasta 3 prosentilla ja ensimmäisen rokotteen on saanut 68%. 16-19 -vuotiailla vastaavat luvut ovat 28% ja 76%. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri suosittelee koulujen työntekijöille ja kuudennen ja sitä ylempien luokka-asteiden oppilaille ja opiskelijoille maskien käyttöä koulujen sisätiloissa, kunnes kaikilla 12 vuotta täyttäneillä on ollut mahdollisuus saada molemmat rokotukset. THL on parhaillaan päivittämässä koululaisten maskisuositusta.
 • Valkeakoskella kaikilla 12 vuotta täyttäneillä on ollut mahdollisuus saada molemmat rokotukset marraskuun loppuun mennessä. Maskisuositus kouluissa jatkuu siihen asti.

Suositukset opetukseen

 • Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä väliaikaisesti, jos paikallinen koronaepidemiatilanne edellyttää.
 • Korkeakoulut päättävät itse opetuksen järjestämistavoista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote syksyn järjestelyistä (5.8.2021)

Varhaiskasvatus

 • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella työikäisten ikäryhmissä 80 prosentin rokotuskattavuus on saavutettu vasta yli 50-vuotiailla. Varhaiskasvatuksessa tapahtuneissa lasten tartunnoissa tartunnan lähde on useimmiten ollut aikuinen. Sairaanhoitopiiri suosittelee työntekijöille maskien käyttöä päiväkotien sisätiloissa, kunnes kaikilla 12 vuotta täyttäneillä on ollut mahdollisuus saada molemmat rokotukset.
 • Valkeakoskella kaikilla 12 vuotta täyttäneillä on ollut mahdollisuus saada molemmat rokotukset marraskuun loppuun mennessä. Maskisuositus varhaiskasvatuksessa jatkuu siihen asti

Valkeakosken kaupungin työpaikat

 • Valkeakoskella sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi voimassa yleinen maskisuositus kaikissa tiloissa.
 • Muilla työpaikoilla maskisuositus jatkuu, kunnes kaikilla 12 vuotta täyttäneillä on ollut mahdollisuus saada molemmat rokotukset.  Valkeakoskella maskisuositus muilla kuin sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla jatkuu marraskuun loppuun asti. Maskisuositus koskee sisätiloja. Yksin työskennellessä ei tarvitse maskia käyttää, mikäli ei ole riskiä lähikontakteihin muiden kanssa.
 • Työnantaja vastaa työturvallisuudesta ja voi velvoittaa maskin käyttöön työpaikalla.
 • Etätyösuositus jatkuu 15.10. asti.
 • Taukotilojen käytön porrastamista ja läsnäolijoiden nimilistan keräämistä jatketaan marraskuun loppuun asti.
 • Kokouksissa suositaan etäkokouksia, käytetään maskia ja huolehditaan turvaväleistä marraskuun loppuun asti.

Eri organisaatiot ja toimijat, esimerkiksi tilaisuuksien järjestäjät, voivat myös antaa omia suosituksiaan maskin käytöstä omissa tiloissaan tai tilaisuuksissaan.

Etätyösuositus

Valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa 15.10.2021 asti. Pirkanmaalla suositellaan etätyössä hybridimallia (osa etänä, osa lähityössä) lokakuun ajan.

Julkinen asiakaspalvelu pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti avoinna. Lokakuun alusta suositellaan työpaikoilla hybridimallia, jolloin esimerkiksi puolet henkilöstöstä on lähityössä kerrallaan, jos se työn luonteen puolesta on mahdollista.

Vierailut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailut sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla on pääosin sallittu, kun noudatetaan turvallisen vierailun ohjeita. Synnyttäjällä voi olla mukanaan yksi tukihenkilö/puoliso.

Ohje vierailuista Taysin sairaaloiden osastoilla

Myös sosiaalihuollon yksiköissä, mukaan lukien Taysin kehitysvammahuollossa, sekä hoiva- ja asumispalveluyksiköissä vieraileminen on sallittua ohjeita noudattaen.

Toimintaohje asukkaiden ja läheisten tapaamisten järjestämiseksi asumispalveluyksiköissä

Rajoitukset asiakas- ja toimitiloihin

Pirkanmaalla noudatetaan tartuntatautilain kohtaa 58c, jonka mukaan asiakkailla ja osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen, heille annetaan toimintaohjeet mm. turvaväleistä ja käsien puhdistamisesta ja pintojen puhdistusta tehostetaan. Tämän pykälän velvoitteet ovat voimassa vuoden loppuun ilman erillistä viranomaispäätöstä.

AVI: Mitkä ovat tartuntatautilaissa säädetyt hygieniavaatimukset

Suositukset yleisötilaisuuksiin

Lokakuun alusta THL:n riskiluokituksen mukaisissa matalan riskin yleisötapahtumissa, kuten teatterissa ja konserteissa, joissa on omat paikat, voidaan ottaa korkein sallittu asiakasmäärä. Esimerkiksi naulakoilla ja ravintolapalveluissa tulee kuitenkin välttää ruuhkien syntymistä.

Suositukset yksityistilaisuuksiin

Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.

Ohjeet ryhmäharrastustoimintaan

Lapset ja nuoret

 • Harrastustoiminta voi jatkua oman ryhmän kesken lähikontakteilla.
 • Kilpailu- ja ottelutoiminta on sallittua.
 • Harrastustilassa tulee olla mahdollisuus riittävien turvavälien säilyttämiseen.

Aikuiset

 • Ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta sisä- ja ulkotiloissa voivat jatkua.
 • Sisätiloissa tulee välttää lähikontaktia.

Yleistä

Harrastustilassa tulee olla mahdollisuus riittävien turvavälien säilyttämiseen. Esimerkiksi ryhmäharrastustunnilla sisätilassa voi olla korkeintaan sen verran osallistujia, että kaikki mahtuvat pitämään riittävän turvavälin. Jos harrastaessa kuitenkin aiheutuu lähikontakteja, tilaisuuden järjestäjällä ei ole velvollisuutta estää sitä.

Toiminnan tulee olla terveysturvallista tartuntatautilain 58c -kohdan mukaisesti.