Facebook pixel

Valkeakoskella kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun yksiköt ovat Sorrila ja Tarttila

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut kaksivuotisen esiopetuskokeilun yksiköt kokeilukunnissa. Valkeakoskella kokeiluun valikoituivat Sorrilan päiväkoti/esiopetus ja Tarttilan päiväkoti.

Valinta on tehty ministeriössä satunnaisotannalla. Kokeilu alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.5.2023.

Syksyllä 2021 kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun voivat osallistua vuonna 2016 syntyneet lapset, jotka tällä hetkellä jo ovat varhaiskasvatuksessa joko Sorrilan tai Tarttilan päiväkodeissa. Lisäksi kokeiluun voivat osallistua vuonna 2016 syntyneet lapsen, jotka eivät ole varhaiskasvatuspalvelujen piirissä, mutta joiden tuleva esiopetus ja koulupolku kulkee Sorrilan tai Tarttilan päiväkodin kautta.

Lasten osallistuminen kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun on vapaaehtoista ja huoltajille tullaan lähettämään kysely lapsen osallistumisesta. Huoltajia, joiden lapsia kaksivuotinen esiopetuskokeilu koskee, tullaan informoimaan myöhemmin lisää.