Facebook pixel

Tuomi Logistiikan kuljetuksissa on alkanut uusi sopimuskausi 1.2.2021

Tuomi Logistiikka Oy on kilpailuttanut vuoden 2020 aikana uudet sopimusautot yksilö- ja ryhmäkuljetuksiin. Kilpailutus koski yhteiskunnan korvaamia kuljetuspalveluita kuten vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia, erityislasten koulukuljetuksia, päiväkeskuskuljetuksia sekä kehitysvammaisten työkyytejä.

Yksilökuljetusten eli vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten osalta uusi sopimuskausi on alkanut 1.2.2021

Ryhmäkuljetusten eli erityislasten koulukuljetusten, päiväkeskuskuljetusten ja kehitysvammaisten työkyytien osalta uusi sopimuskausi on alkanut jo tammikuussa 2021.

Kuljetuspalveluja on tuottamassa noin 450 sopimusautoilijaa, jotka toimivat Pirkanmaan alueella. Autot, jotka kuuluvat sopimusautoilijoihin, tunnistaa autoissa olevasta Kuohke-tarrasta.

Tilausohjeita (yksilökuljetukset) ja lista sopimusautoilijoista