Tontinluovutus ja rakennusluvan hakeminen on nyt mahdollista tehdä kokonaan sähköisesti.

Tontinluovutukseen liittyvät sopimukset on nyt mahdollista allekirjoittaa sähköisesti.

Valkeakosken kaupungin tontinluovutus ja rakennusluvan hakeminen on nyt mahdollista tehdä kokonaisuudessaan kotoa käsin. Kaupungin tonttien hakeminen ja tontin luovutukseen liittyvien sopimusten allekirjoitus sekä rakennuslupa on mahdollista hoitaa kaupungin sähköisiä palveluita käyttämällä.

Omakotitontteja voi hakea sähköisellä hakulomakkeella.

Rakentamiseen liittyvä neuvonta ja lupien hakeminen hoidetaan sähköisesti Lupapiste -palvelun kautta.

Lisätietoa sopimusten sähköisestä allekirjoittamisesta

  • Maa- ja mittaustoimi
    maami@valkeakoski.fi, 040 335 6504