Tiedote varhaiskasvatuksen huoltajille

Suomen hallituksen 30.3.2020 tekemän linjauksen mukaisesti varhaiskasvatus ja esiopetus jatkuvat edelleen poikkeusoloista huolimatta normaalisti. Maanantaina 6.4. on annettu soveltamisasetus, jossa säädetään koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi määrättyjen toimien jatkamisesta. Asetus tulee voimaan 14.4.2020.

Suosittelemme valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, että lapsi hoidettaisiin kotona, mikäli se on mahdollista. Tavoitteena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä vähentämällä lasten ja muiden henkilöiden välisiä kontakteja päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Lapsen kotona hoitaminen huomioidaan asiakasmaksussa poikkeusolojen päättymiseen saakka (ks. kriteerit tiedotteesta 18.3). Lautakunta päättää asiasta 21.4.

Varhaiskasvatuksen kerhot ja avoin päiväkoti ovat suljettuina 17.5.2020 asti. Sointulan päiväkoti on siirtynyt Sassin päiväkotiin ja Rauhalan päiväkodin lapset joko Tarttilan tai Tallinmäen päiväkoteihin. Sorrilan esiopetus on siirtynyt Sorrilan päiväkotiin ja Tietolan esiopetus Eerolan ja Sassin päiväkoteihin.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käytäntöjä:

 • Päiväkodeissa on ollut 20-25 prosenttia lapsia normaaliolojen määrään verrattuna. Varhaiskasvatuksesta henkilökunta on tarvittaessa yhteydessä puhelimitse perheisiin kysyäkseen, miten kotonaolo on sujunut. Konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat myös tarvittaessa yhteydessä perheisiin.
 • Lasten varhaiskasvatuskeskustelut (vasukeskustelut) siirtyvät myöhempään ajankohtaan tai tarvittaessa ne pidetään etäyhteydellä (puhelin).
 • Varhaiskasvatuksen (sis. esiopetuksen) retket, vierailut ym. on peruttu. Kevätjuhlista tiedotetaan myöhemmin erikseen.
 • Ulkopuolisten vierailut päiväkoteihin on toistaiseksi peruttu.
 • Terapeuttien käynnit päiväkodeissa on pääosin peruttu. Terapeutit ovat tarvittaessa yhteydessä perheisiin etäyhteydellä (esim. puhelin).
 • Konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat eivät kierrä päiväkodeissa/ perhepäivähoidossa poikkeustilan aikana, mutta he ovat yhteydessä varhaiskasvatuksen ryhmiin ja huoltajiin etäyhteydellä. Myös heihin voivat huoltajat olla yhteydessä tarpeen mukaan.
 • Esiopetuksesta vastaava konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja on yhteydessä niihin perheisiin, joiden lapsi siirtyy syksyllä esiopetukseen ja lapsella on tuen tarvetta.
 • Esiopetuskeskustelut käydään tapauskohtaisesti huoltajien ja henkilöstön harkinnan mukaan etäyhteydellä (puhelin).
 • Esiopetus aloittaa etäopetuksen niille perheille, jotka sitä lapselleen haluavat. Halukkuutta osallistumiseen kysytään Wilman kautta. Varhaiskasvatuksen opettajat ovat sen jälkeen yhteydessä perheisiin. Etäopetukseen osallistuviin otetaan yhteyttä 1-2 kertaa viikossa mm. Wilman kautta, sähköpostilla tai puhelimella. Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja on yhteydessä niihin esiopetuksen lapsiin, joilla on tuen tarpeita.
 • Ajankohtaista tietoa päivitetään varhaiskasvatuksen nettisivuille ja tarpeen mukaan tiedotteita lähetetään koteihin.
  Varhaiskasvatuksen kotisivuilla on vinkkejä kotona puuhailuun yhdessä lapsen kanssa (linkit).

Kiitos huoltajat hyvästä yhteistyöstä! Voimia kaikille vaikeaan aikaan!

Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö Tuija Portell, päiväkotien johtajat ja maksujen osalta palveluohjaaja Marja-Liisa Ojanen