Tiedote 7.5.2020 varhaiskasvatuksen huoltajille

Hallitus teki päätöksensä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteiden purkamisesta 29.4.2020. Varhaiskasvatuksessa aletaan kaikilta osin noudattaa normaaliolojen lainsäädäntöä 14.5.2020 lukien ja päiväkodit/ perhepäivähoito ovat auki normaalisti.

 • Lapset palaavat omiin päiväkoteihin/ perhepäivähoitopaikkaan to 14.5 2020.
 • Lapset palaavat omiin esiopetuspaikkoihinsa to 14.5.2020 ja esiopetusta annetaan
  lähiopetuksena toukokuun loppuun asti.
 • Kerhot avautuvat syksyllä 2020.
 • Lapsen varhaiskasvatus varataan edelleen varhaiskasvatuksen varausjärjestelmään (eAsiointi) edellisen viikon maanantaihin mennessä tulevan viikon osalta.
 • Varhaiskasvatukseen ei tulla sairaana: Päiväkotiin/perhepäivähoitoon ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa.
 • Riskiryhmään kuuluvat lapset: Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla (tai jonka perheenjäsenellä) on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata varhaiskasvatukseen. Riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille.
 • Tarpeettomat fyysiset kontaktit: Varhaiskasvatuksessa vältetään mahdollisuuksien mukaan tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kuin oman ryhmän lasten ja aikuisten kanssa.
 • Lapsiryhmät toimivat pienissä ryhmissä ja vain omissa tiloissa. Käytössä voi olla myös esim. juhlasali/liikuntasali.
 • Henkilöstön tulee toimia mahdollisuuksien mukaan saman lapsiryhmän kanssa ja niin väljästi kuin mahdollista. Päiväkotien/ esiopetuksen aamut ja iltapäivät suunnitellaan tarkasti.
 • Hygienian ja turvallisuuden tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.
 • Henkilöstö on työssä lasten määrän mukaan. Arjen toimintakäytännöt sovitaan yksikkökohtaisesti.
 • Henkilöstö ei siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.
 • Ulkoilujen porrastamista suositellaan.
 • Konsultoiviin varhaiskasvatuksen erityisopettajiin ollaan yhteydessä puhelimella tai esim. Teamsilla.
 • Terapeutit ovat yhteydessä pääosin etäyhteydellä (esim. puhelin), mutta tarpeen mukaan myös lähikontaktissa.
 • Ruokailu:
  – ruokailu järjestetään mahdollisuuksien mukaan oman lapsiryhmän kanssa
  – lapset eivät ota itse ruokaa, vaan aikuinen tarjoilee/jakaa ruoan
  – hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana
 • Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä
  – yhteisiä koko talon tai kahdenkaan ryhmän yhteisiä tilaisuuksia/ tapahtumia ei järjestetä
  – retkiä, vierailuja jne. ei kevään aikana järjestetä
  – kevätjuhlia tai vastaavia muita yhteisiä isoja kokoontumisia huoltajien kanssa ei järjestetä
  – ulkopuolisten vierailut on kevään ajalta peruttu
 • Muiden kuin lasten sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Yksiköt määrittelevät omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistavat perheitä toimimaan niiden mukaisesti.
 • Lasten omia leluja ei toistaiseksi tuoda varhaiskasvatukseen.
 • Siivous: koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. Päiväkodeissa noudatetaan
 • Työterveyslaitoksen siivousohjeita. Lasten lelujen ja lasten henkilökohtaisten tavaroiden (mm. tuttien) hygieniasta ja puhtaudesta huolehditaan.
 • Jos varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta: tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille ja heidän ohjeitaan tulee noudattaa.
 • Asiakasmaksuhyvitykset koronan vuoksi päättyvät 13.5 2020. Torstaista 14.5.2020 lähtien noudatetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia. Mikäli lapsi on poissa päiväkodista/ perhepäivähoidosta 14.5.-31.5.20 (11 päivää), peritään em. ajalta puolet maksusta. Jos lapsi on paikalla yhdenkin päivän, peritään 11 päivän maksu.
 • Lasten kesäajan läsnäolot (huoltajien lomat) tulee ilmoittaa päiväkotiin 15.5 mennessä, jotta pystytään huomioimaan kesän henkilöstömitoitukset sekä maksuhyvitykset. Mikäli ilmoittaminen ei tuohon mennessä ole mahdollista, niin huoltajien toivotaan ilmoittavan lapsen kesän poissaolot päiväkodin johtajalle niin pian kuin mahdollista, kuitenkin ennen poissaolon alkamista.
 • Hyvää käsi- ja yskimishygienia noudatetaan edelleen
  – kädet pestään aina varhaiskasvatukseen tultaessa ja ennen kotiinlähtöä
  – kädet pestään ennen ruokailua, ulkoa sisälle tullessa, sekä aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset
  – kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin
  – jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.
  – aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
 • Suojakäsineitä käytetään mm. ruokailussa ja wc-tilanteissa (esim. vaipanvaihtotilanteet ja
  wc:ssä käynnit).

Pidetään huolta lapsista ja toisistamme!

Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö Tuija Portell, päiväkotien johtajat ja maksujen osalta
palveluohjaaja Marja-Liisa Ojanen