Sosiaalihuollon asiakaskokemustietoa kerätään palveluiden kehittämiseksi

Anna asiakaspalautetta sosiaalihuollon palveluista! Palautteen avulla kehitetään Pirkanmaan sosiaalipalveluita. Kysely on avoinna 15.10.2022 asti.

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus, Pirkanmaan hyvinvointialue ja sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos keräävät vuoden 2022 aikana Pirkanmaan sosiaalipalveluita käyttäviltä asiakaspalautetta. Pyydämme sinua osallistumaan kyselyyn, mikäli olet käyttänyt pirkanmaalaisen kunnan palveluita.

Vastaa kyselyyn

Kyselyn tarkoituksena on tuottaa tietoa asiakkaiden kokemuksista sosiaalipalveluista. Palautteen avulla kehitetään pirkanmaalaisia sosiaalipalveluita.  Vastaamiseen kannattaa varata aikaa noin viisi (5) minuuttia.

Kyselyyn vastataan nimettömästi. Vastauslomake ei kerää vastaajista tunnistamisen mahdollistavia tietoja.

Kyselyn tulokset raportoidaan kunnille kuntakohtaisella tasolla. Mikäli vastauksia kertyy yhden kunnan kohdalta liian vähän (alle 10 vastausta), kuntakohtaista raporttia ei tuoteta. Kysely raportoidaan maakunnallisella tasolla vuoden 2023 aikana. Lisäksi kyselystä annetaan kunnille ja yhteistoiminta-alueille säännöllisesti väliraportti. Väliraportoinnin tarkoituksena on mahdollistaa kunnille ja yhteistoiminta-alueille palveluidensa kehittäminen oikea-aikaisesti. Asiakaspalautetta käytetään Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelussa ja kehittämistyössä.

Lisätiedot:

Kehittämispäällikkö Anna Pekkarinen
anna.pekkarinen@pikassos.fi

Suunnittelija Riitu Nykänen
riitu.nykanen@pirkanmaa.fi