Facebook pixel

Sosiaali- ja terveyskeskuksen remontti etenee

Terveyskeskuksen pohjapiirros.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen remontin 4. vaihe avosairaanhoidon tiloissa (kuvassa keltaisella merkitty alue) alkaa 30.8.2021 alkavalla viikolla. Terveyskeskuksen pääovi (S1) ei ole käytössä remontin aikana.

Terveyskeskuksen 3. vaiheen (avosairaanhoidon ja A-klinikan tilojen) remontti on valmistunut. Avosairaanhoito on jo osittain palannut entisiin tiloihinsa.  A-klinikka jatkaa toimintaansa nykyisissä väistötiloissa (ent. vuodeosaston 2. krs:ssa) vuoden vaihteeseen saakka.

Remontin 4. vaihe avosairaanhoidon tiloissa (kuvassa keltaisella merkitty alue) alkaa 30.8.2021 alkavalla viikolla.

Remonttialueella olevat lääkärien ja hoitajien vastaanotot toimivat väistötiloissa 2A- ja 2B-kerroksissa, joihin kuljetaan ovesta S2 (neuvolan ovi). Terveyskeskuksen pääovi (S1) ei ole käytössä remontin aikana.

Ilmoittautumisautomaatti on A-klinikan aulassa, johon kuljetaan ovesta S3. Pääkäytävä ei ole käytössä, joten kulku ilmoittautumisautomaatilta 2A- ja 2B-kerroksissa oleville lääkärien ja hoitajien vastaanotoille tapahtuu ulkokautta.

Osa lääkärien ja hoitajien vastaanotoista toimii jo remontoiduissa tiloissa. Niihin kuljetaan ovista S3 (A-klinikan ovi) ja S4 (fysioterapian ovi).

Neljännen vaiheen remontin on arvioitu valmistuvan joulukuun lopulla.