Sorrilan koulun oppilaat mukana koulusuunnittelussa

kannettava tietokone

Sorrilan 4.-5. luokkien oppilaat osallistuivat eteläisen alueen uuden yhtenäiskoulun suunnitteluun liittyvään oppimisprojektiin.

Suunnitteluprojekti toteutettiin tutkivana oppimisprosessina ja oppilaat hyödynsivät projektissa monille tuttua Minecraft -peliä. Projektin nimeksi valittiinkin “School Is MINE”.

Monialaisessa oppimisprojektissa oppilaat perehtyivät koulusuunnitteluun tutkimuskysymysten kautta ja mallinsivat omat havaintonsa kolmiulotteiseen muotoon Minecraft: Education Edition -pelin avulla. Tässä 3D-mallin rakentamisvaiheessa oppilaat muodostivat omista aiheistaan kiinnostavat ydinkohdat, jotka lopulta esiteltiin videomuodossa. Oppimisprojektissa opittiin koulusuunnittelun kautta äidinkielen, matematiikan, yhteiskuntaopin, ympäristöopin, englannin ja kuvataiteen sisältöjä.

Projektin suunnitteluun saatiin apuja Ilona IT:n Teemu Moilaselta, mutta projektin lopullinen toteutus tehtiin Sorrilan omien opettajien johdolla. Opettajien tukena projektissa olivat Valkeakosken iloiset tutoropettajat Alisa Pohjonen ja Teemu Kariniemi.

Projektiin ja oppilaiden videoesityksiin voit tutustua projektin sivustolla.