Seurantalojen energia-avustuksen haku on auki

Avustuksen hakuaika on 6.3.–11.4.2023. Avustuksen myöntämisestä päättää Suomen Kotiseutuliiton hallitus toukokuussa 2023.

Suomen Kotiseutuliitto jakaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta harkinnanvaraisen avustuksen yhteisöllisille taloille eli seurantaloja omistaville yhteisöille kohonneiden sähkö- ja lämmityskustannusten nousun johdosta. Avustukseen voidaan käyttää enintään 2,3 miljoonaa euroa.

Mihin avustus on tarkoitettu?

Avustus on tarkoitettu seurantalomaisessa käytössä olevia taloja ylläpitävien yhteisöjen tukemiseen vallitsevan energiakriisin aikana. Avustus kohdistuu 1.10.2022–30.4.2023 aikana kohonneista energiakuluista aiheutuneisiin kustannuksiin. Avustusta voidaan käyttää 1.1.–31.12.2023.

Mikä on avustuksen tavoite?

Tavoitteena on tukea seurantaloja ylläpitävien yhteisöjen toimintaedellytyksiä ja toiminnan jatkuvuutta energiakriisistä johtuvan poikkeuksellisen tilanteen aikana. Avustuksen hakijoita kannustetaan energian säästöön kestävällä tavalla.

Kenelle avustusta voidaan myöntää?

Avustusta voidaan myöntää seurantalomaista rakennusta ylläpitäville yleishyödyllisille ja oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten:

  • yhdistyksille
  • osuuskunnille
  • osakeyhtiöille
  • puolueosastoille
  • säätiöille.

Kunnat ja kuntayhtymät eivät voi saada avustusta. Avustusta ei myöskään voi saada rekisteröimätön yhteisö.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Hakijan ja rakennuksen avustuskelpoisuus arvioidaan annettujen tietojen perusteella. Avustuksen tarvetta arvioidaan ottaen huomioon energiahintojen nousun vaikutuksen yhteisöllisen talon toimintaan 1.10.2022–30.4.2023, kokoontumis- ja harrastustilojen pinta-ala sekä hakijan toimet energian säästämiseksi 1.10.2022–30.4.2023.