Sähkökoekalastusta Korentinojalla

Sähkökoekalastusta Korentinojalla.

Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistys suoritti sähkökoekalastuksia osana VIRTA-hanketta Korentinojalla. Koekalastuksissa oli mukana tutustumassa myös Roukon koulun 7-luokkalaiset.

Koekalastuksilla oli tarkoitus selvittää keväällä mätirasiaistutuksista syntyneiden poikasten selviytymistä purossa. Yhteislukumäärä oli 4 koealalta 123 taimenta. Parhaalta koealalta tuli 42 yksilöä. Kaikki koealat olivat noin 35 m pitkiä ja noin 1,5 m leveitä. Lähes vastaavia tuloksia saatiin jo aikaisemmin suoritetuissa Myllyniitynojan koekalastuksissa.

Saadut tulokset ovat erittäin hyviä ja kertovat näiden purojen suuresta potentiaalista uhanalaisen järvitaimenen poikastuotantoalueena. Matka on vielä kuitenkin alussa, sillä vielä täytyy selvittää miten taimenet selviävät talven yli Korentin- ja Myllyniitynojalla sekä suunnitella ja toteuttaa kunnostuksia yhteistyössä maanomistajien, KVVY:n kaupungin ja vapaaehtoisten yhteistyötahojen kanssa. Näyttää kuitenkin mahdolliselta, että kunnostusten jälkeen Valkeakoskella voisi olla taimenen lisääntymisalueita lähestulkoon keskellä kaupunkia.